2023

Voorwaardelijk toegelaten zorg

Meedoen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Wat u vergoed krijgt

De overheid bepaalt welke zorg de basisverzekering vergoedt. Die zorg wordt ook wel ‘het basispakket’ genoemd.

Omdat de zorg steeds in ontwikkeling is, bepaalt de overheid niet alles in detail. Een algemene grens aan het basispakket is dat zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Als nieuwe zorg daaraan voldoet, kan deze in het basispakket komen zonder dat er steeds een aanpassing van de wettelijke regels nodig is.

Zorginstituut Nederland onderzoekt wat de stand van de wetenschap is, en publiceert daarover. Zo wordt duidelijk wat op een bepaald moment wel en niet in het basispakket zit.

Soms lijkt een behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel effectief voor een bepaalde groep patiënten. Maar is er nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Dan voldoet die zorg nog niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

De overheid kan de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel dan voor een bepaalde tijd toch toevoegen aan het basispakket. In die periode wordt dan onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.

Bent u een van de patiënten voor wie de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel zou kunnen werken? Dan kunt u deze vergoed krijgen. U moet wel meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek.

In het document voorwaardelijke toelating tot het basispakket staat:

  • welke zorg op dit moment voorwaardelijk is toegelaten tot het basispakket
  • welke patiënten de zorg kunnen krijgen
  • aan welk onderzoek u moet meedoen om de kosten ervan vergoed te krijgen
  • voor welke periode de zorg is toegelaten
  • waar u terecht kunt

Elke 3 maanden kan de minister nieuwe behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen toelaten. Daarom kan het document in de loop van het jaar worden aangepast.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het ziekenhuis gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Als u de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel krijgt in een ziekenhuis of bij een zorgverlener die niet meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de kosten niet.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties