2024

Buitenland: spoedeisende zorg

Bent u in het buitenland en heeft u onverwachts zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of plotselinge ziekte? Dat is spoedeisende zorg, dus zorg die u onverwachts nodig heeft en meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot u weer terug bent in eigen land. Zodat u uw reis of verblijf niet hoeft af te breken.

Dit krijgt u vergoed

Vergoeding volgens de Bewuste Keuze Basisverzekering

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal de wettelijke of marktconforme prijs in Nederland. Als bij de vergoedingen staat dat de Bewuste Keuze Basisverzekering die zorg vergoedt.

Of: vergoeding volgens regels van het land waar u zorg krijgt

Woont u in een EU-, EER- of verdragsland en krijgt u de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kunt u ook kiezen voor vergoeding volgens de regels van het land waar u zorg krijgt. Door gebruik te maken van uw Europese zorgpas (EHIC) of Verdragsformulier 111.

Heeft u Bewuste Keuze Start?

Dan krijgt u geen aanvullende vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Heeft u Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis?

Vertrekt u voor maximaal 180 dagen naar het buitenland? En heeft u daar onvoorzien spoedeisende zorg nodig? Dan vergoeden Bewuste Keuze Extra en Bewuste Keuze Op Reis:

 • zorgkosten die voor eigen rekening blijven, als de zorg onder de basisverzekering valt en duurder was dan als u de zorg in Nederland had gekregen. Bewuste Keuze Extra en Bewuste Keuze Op Reis vergoeden deze zorg tot maximaal de wettelijke of marktconforme prijs . De vergoeding volgens de basisverzekering maakt hiervan deel uit
 • geneesmiddelen die in Nederland of het land van uw behandeling geregistreerd zijn, maar die de basisverzekering niet vergoedt
 • middelen die in Nederland geregistreerd staan als niet-geneesmiddel tot maximaal € 250 per kalenderjaar
 • hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij de behandeling horen

Heeft uw zorgverlener in het buitenland een garantie nodig dat ONVZ de zorgkosten vergoedt? Of dat ONVZ een voorschot betaalt? Met Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis regelt onze alarmcentrale dat voor u, als u daarom vraagt. Maar alleen als de Bewuste Keuze Basisverzekering, Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis die zorgkosten vergoedt.

Heeft u geneesmiddelen nodig die u op uw verblijfplaats niet kunt krijgen? Als het mogelijk is regelt onze alarmcentrale dan toezending daarvan, als u daarom vraagt. Maar alleen als de Bewuste Keuze Basisverzekering, Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis die geneesmiddelen vergoedt.

Regeling bij zwangerschap en bevalling

Als u tijdens een zwangerschap naar het buitenland reist, kunnen er medische complicaties optreden in uw zwangerschap of bij de bevalling. Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis vergoedt de zorg voor die complicaties als deze niet te voorzien waren.

Wij zien de reguliere zorg rond zwangerschap en bevalling als voorziene zorg. U kunt daarvoor geen gebruik maken van de vergoedingen van Bewuste Keuze Extra of Bewuste Keuze Op Reis. Bewuste Keuze Extra en Bewuste Keuze Op Reis vergoeden ook geen zorg voor complicaties rond uw zwangerschap en bevalling waarop u een verhoogd risico loopt door uw reis. Dat is zo in de volgende situaties:

 • als u bij vertrek naar het buitenland als zwangere een verhoogd gezondheidsrisico of verloskundige risicofactor heeft
 • bij reizen naar de tropen, malaria- of gele koortsgebieden, en gebieden met een verhoogd risico op infectie met het zikavirus
 • bij vliegreizen na de 36e week van uw zwangerschap

Hier kunt u terecht

Een zorgverlener die in de door de overheid gebruikte registers staat in het land waar u uw behandeling krijgt. Zonder zo’n register moet de zorgverlener in het register van de erkende beroepsgroep staan in dat land, als dat er is. De beroepsgroep moet de zorg als gebruikelijk zien.

Wat niet vergoed wordt

 • extra kosten in verband met een één- of tweepersoonskamer
 • hogere lonen voor artsen of kosten die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld bij inzet van een Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) of supplementen (België)

Bewuste Keuze Extra en Bewuste Keuze Op Reis vergoeden daarnaast ook niet:

 • eigen risico dat u moet betalen

Andere vergoedingen

Voor zorg waarvan u al wist dat u die moet krijgen, en zorg die kan wachten tot u weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

Wat u zelf betaalt

Soms moet u een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u die ook in het buitenland. Kiest u voor vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt? Dan betaalt u een eigen bijdrage als die regels dat bepalen. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Valt de zorg in Nederland onder uw eigen risico? Dan geldt dat ook voor de zorg in het buitenland. Kiest u voor vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt? Dan betaalt u eigen risico als die regels dat bepalen. Help me even: het eigen risico

Wat u nodig heeft

Check even of u een verwijzing of iets anders nodig heeft. Anders loopt u misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

U kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming. Maar u moet wel contact opnemen met de alarmcentrale

Heeft u in het buitenland zorg nodig? Dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance . Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding.

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

 • U geeft toestemming aan de medisch adviseur van onze alarmcentrale Zorgassistance om, als dat nodig is, gegevens over te dragen aan onze medisch adviseur. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw behandeling of repatriëring.

 • Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Als u voor langer dan 180 dagen naar het buitenland vertrekt, dan geldt de aanvullende vergoeding van Bewuste Keuze Extra en Bewuste Keuze Op Reis niet. Ook niet de eerste 180 dagen na uw vertrek.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties