2024

Hulpmiddelen

Heeft u een hulpmiddel nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Dit krijgt u vergoed

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt hulpmiddelen en verbandmiddelen die u nodig heeft bij het herstel van een ziekte of aandoening, of als u met een ziekte of aandoening moet leven.

Hieronder staat om welke (groepen van) hulpmiddelen het gaat. Via de lijst klikt u door naar de vergoeding. Daar staat waar u recht op heeft en wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld of u een voorschrift nodig heeft, of toestemming moet vragen. En hoe het zit met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Voor deze hulpmiddelen gelden ook de basisregels hulpmiddelen. Daar staat bijvoorbeeld in dat u hulpmiddelen zorgvuldig moet gebruiken en onderhouden. En hoe het zit met vervanging, reparatie en onderhoud.

Laatste puntjes...

  • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat u nooit vergoed krijgt, zoals een onnodig kostbaar hulpmiddel.

  • Is een hulpmiddel onderdeel van uw behandeling door de medisch specialist? Of wordt het ge├»mplanteerd? Dan valt het hulpmiddel onder de vergoeding Medisch specialist. Wij vergoeden het dan niet apart.

  • Dit is de hulpmiddelenwijzer. Heeft u toch nog vragen? Neem contact met ons op.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties