ONVZ

Kosten apotheekzorg

Haalt u geneesmiddelen bij de apotheek? Dan betaalt u, naast het geneesmiddel, ook voor de dienstverlening van de apotheek.

Wat brengt de apotheker in rekening?

De apotheker moet ervoor zorgen dat u het geneesmiddel veilig en op de juiste manier kunt gebruiken. Anders mag hij het volgens de wet niet aan u meegeven. De kosten hiervan betaalt u apart, naast de kosten van het geneesmiddel.

De apotheker mag kosten in rekening brengen voor:

 • afleveren van uw geneesmiddel
 • afleveren van een voor u nieuw geneesmiddel, met begeleidingsgesprek
 • afleveren van uw geneesmiddel in een medicatierol, dag- of weekcassette of een tray
  Let op: vanaf 1 januari 2023 brengt de apotheek per medicatierol nog maar 1 bedrag voor apotheekzorg (terhandstelling) in rekening. In 2022 is dat nog voor elk medicijn in de medicatierol.
 • uitleg bij een geneesmiddel dat bij een hulpmiddel hoort
 • beoordelen van uw geneesmiddelen als u chronisch geneesmiddelen gebruikt
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u naar het ziekenhuis gaat, voor dagbehandeling of polikliniekbezoek
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u in het ziekenhuis wordt opgenomen
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u weer thuis komt na een ziekenhuisopname

Van dat rijtje komen de bovenste 2 het meeste voor. Deze diensten van de apotheker leggen we hieronder uit.

Afleveren van uw geneesmiddel

Haalt u een geneesmiddel dat u langdurig of vaker gebruikt? En is dat alleen op recept verkrijgbaar? Dan betaalt u voor de werkzaamheden van de apotheker ongeveer € 7. Op de nota ziet u 'Gewone vervolguitgifte', of 'WMG-code 1'.

Daarvoor moet de apotheker:

 1. beoordelen of het recept leesbaar, echt, rationeel en doelmatig is
 2. beoordelen of het geneesmiddel geschikt is voor u
 3. contact opnemen met de arts als dat niet zo is
 4. informatie geven over het geneesmiddel (minimaal de informatie uit de bijsluiter)
 5. het geneesmiddel gebruiksklaar maken, of uitleggen hoe u dat zelf doet
 6. controleren of er in het voorschrift geen fout is gemaakt en zo nodig actie ondernemen voordat het geneesmiddel wordt meegegeven
 7. het geneesmiddel aan u meegeven
 8. nakijken of alle bovengenoemde activiteiten goed zijn gegaan, nadat u met het geneesmiddel naar huis bent gegaan
 9. in actie komen als blijkt dat er een fout is gemaakt, nadat u met het geneesmiddel naar huis bent gegaan
 10. de gegevens in uw patiëntendossier invoeren

Deze kosten mogen ook in rekening gebracht worden als:

 • de apotheker na overleg met de voorschrijver het geneesmiddel niet aflevert en niet vervangt voor een ander geneesmiddel, maar wel activiteit 1, 2 en 3 heeft uitgevoerd
 • de apotheker na overleg met u het geneesmiddel niet aflevert en niet vervangt voor een ander geneesmiddel, maar wel activiteit 1 tot en met 4 heeft uitgevoerd

   

Wat is een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel?

Krijgt u een geneesmiddel voor het eerst van de apotheek? Dan bespreekt de apotheker of apothekersassistent met u wat u moet weten over dit geneesmiddel voordat u start met het geneesmiddel. U hoort bijvoorbeeld hoe het geneesmiddel werkt en hoe u het gebruikt. En wat mogelijke bijwerkingen zijn.

De kosten zijn ongeveer € 14. Dat is hoger dan bij een geneesmiddel dat u al eerder van de apotheek heeft meegekregen, omdat het meer werk is voor de apotheker. Op de nota ziet u 'terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel', of 'WMG-code 97'.

De apotheker mag alleen de kosten in rekening brengen als:

 • het geneesmiddel een werkzame stof of vorm heeft die u niet eerder heeft gebruikt
 • de laatste keer dat u het geneesmiddel gebruikte langer dan een jaar geleden is of
 • de apotheker niet kan zien of u het geneesmiddel het afgelopen jaar heeft gebruikt

Goed om te weten

 • Is u niet duidelijk waarvoor de kosten op de rekening komen te staan? Neemt u dan contact op met de apotheek waar u de medicijnen heeft gekregen. Komt u er met de apotheek niet uit? Dan kunt u contact opnemen met ons Service Center.

 • De apotheek mag in dat geval ook weigeren om het geneesmiddel aan u mee te geven. Dit gebeurt als de apotheker vindt dat het meegeven van het medicijn zonder gesprek niet verantwoord is. Ook kan de apotheker besluiten geen gesprek te voeren en de standaardterhandstelling in rekening brengen. Dit kan alleen als de apotheker van mening is dat een begeleidingsgesprek op zorginhoudelijke gronden niet noodzakelijk is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties