ZakelijkBereken premieEnglish

 • Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Kwaliteitsregisters

U heeft bij ONVZ optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke paramedische zorgverlener u gaat. Wij kunnen u helpen bij uw keuze met informatie over kwaliteitsregisters voor paramedische zorgverleners.

Inzicht in kwaliteit zorgverleners

Verschillende paramedische beroepsgroepen hebben kwaliteitsregisters voor hun zorgverleners ontwikkeld. Het doel van deze registers is om inzicht te geven in de kwaliteit van de zorgverleners. Naast een geldig en erkend diploma wordt er van de zorgverleners verwacht dat ze beschikken over actuele kennis en ervaring die van belang is volgens de beroepsgroep. Deze kennis en ervaring kan worden opgedaan door bijvoorbeeld:

 • na- of bijscholing in het vakgebied
 • voldoende werkervaring
 • overleg en het uitwisselen van ervaringen met collega’s
 • deelname aan patiëntentevredenheidsonderzoeken
 • bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek
 • vakinhoudelijke overleggen tussen collega’s
 • toetsing van zorgverleners, door elkaar en onafhankelijke experts

Er wordt periodiek getoetst of een zorgverlener nog aan alle gestelde eisen voldoet en of deze nog ingeschreven mag blijven in een kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregister Fysiotherapeuten

Om de beroepstitel ‘Fysiotherapeut’ te mogen voeren moet een fysiotherapeut ingeschreven staan in het BIG-registerEen register van de overheid waaruit blijkt of een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland geldenBIG-register.

Fysiotherapeuten die staan ingeschreven in een van de volgende registers voldoen aan de opleidingseisen, hebben een geldig diploma en voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

In het kwaliteitsregister Paramedici kunnen verschillende paramedische zorgverleners zich inschrijven. Zoals: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten en podotherapeuten.

Het register kent twee statussen:

 • Kwaliteit geregistreerd

  De zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen, bezit een geldig diploma en voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

 • Diploma geregistreerd

  De zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen, bezit een geldig diploma maar heeft (nog) niet aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die de beroepsgroep stelt.

Goed om te weten

 • U heeft bij ons optimale keuze vrijheid

  Wij bepalen niet naar welke paramedische zorgverlener u gaat. U bent niet verplicht om een therapeut te kiezen uit een kwaliteitsregister. ONVZ speelt geen rol bij de verschillende kwaliteitsregisters. De kwaliteitsregisters zijn ontwikkeld door de beroepsgroepen zelf. Wij willen u enkel ondersteunen door u te informeren over de verschillende kwaliteitsregisters.

 • Vergoedingen paramedische zorg

  Wat u vergoedt krijgt voor paramedische zorg is afhankelijk van hoe u bij ons verzekerd bent. Welke zorg voor u is verzekerd kunt u vinden in ons vergoedingsoverzicht.

  Vergoedingsoverzicht
 • Hoe vindt u een zorgverlener bij u in de buurt

  Via de zorgzoeker kunt u zorgverleners bij u in de buurt vinden. Via de zorgverlener zelf of via de websites van de kwaliteitsregisters kunt u nagaan of uw zorgverlener geregistreerd staat in een kwaliteitsregister.

  Zorgzoeker

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.