Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Pedicure bij diabetes en reuma

Bij diabetes en reuma is goede voetzorg belangrijk.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (diabetes mellitus, suikerziekte) of reuma (reumatoïde artritis) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Goede voetzorg kan dan problemen voorkomen.

Heeft u diabetes, en heeft u bij de jaarlijkse voetcontrole van de huisarts zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering voetzorg volgens de vergoeding Voetzorg bij diabetes

Als u diabetes heeft en zorgprofiel 1 heeft gekregen, of als u reuma heeft, geldt de vergoeding die u nu leest.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden dan voetzorg door een pedicure. Orthesen en nagelbeugels die daarbij nodig zijn, vergoeden wij ook.

Benfit en Optifit hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Topfit en Superfit vergoeden de zorg volledig.

Hier kunt u terecht

  • pedicure met aantekening 'Diabetische voet'
  • pedicure met aantekening 'Reumatische voet'
  • medisch pedicure

De pedicure moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures. Voor de medisch pedicure mag dat ook het Register Paramedische Voetzorg of het Kwaliteitsregister van Kabiz zijn.

Dit wordt niet vergoed

  • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen 

Aandoening (en zorgprofiel) moeten op de nota staan

Op de nota van de pedicure moet staan of het om voetzorg bij diabetes of bij reuma gaat. En bij diabetes ook welk zorgprofiel u heeft.

Goed om te weten

  • De algemene regels zijn altijd van toepassing

    De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

  • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

    Hier is gebruikelijke zorg: de voetzorg die pedicures normaal gesproken verlenen bij diabetes (zorgprofiel 1) of reuma. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.