ONVZ

Zorg door de sportarts

De sportarts werkt in het ziekenhuis. Maar ook in een sportmedisch centrum. Of op een groot sportcomplex. Met welke vragen kunt u naar de sportarts? Heeft u een verwijzing nodig? En vergoeden wij de zorg? We leggen het uit.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt zorg door de sportarts:

 • als u klachten of pijn heeft bij het bewegen
 • als u die klachten of pijn niet alleen heeft als u sport, maar ook bij de gewone dagelijkse bezigheden, en
 • als het gaat om diagnostiek, behandeladviezen en het begeleiden van uw herstel totdat u de dagelijkse activiteiten weer zonder klachten kunt doen

U moet wel een verwijzing hebben, bijvoorbeeld van de huisarts.

U betaalt eigen risico.

Vergoeding aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering vergoedt zorg door de sportarts:

 • als u geen klachten heeft, maar advies wilt over sport of bewegen
 • als het gaat om een sportmedisch onderzoek, sportmedisch advies of een sportkeuring, of
 • als u advies en begeleiding wenst om (weer) te sporten of om uw sportprestaties te verbeteren

U kunt zonder verwijzing naar de sportarts.

U betaalt geen eigen risico.

Kijk in de vergoeding Preventief onderzoek voor de vergoeding voor de sportarts in de verschillende aanvullende verzekeringen.

Goed om te weten

 • Heeft u klachten of pijn bij het bewegen? Dan gaat u meestal naar de huisarts. Die verwijst u voor behandeling naar de fysiotherapeut. Daar kunt u ook zonder verwijzing naartoe. Vaak kunt u met hulp van de fysiotherapeut uw klachten verhelpen.

  Zijn uw klachten ernstiger? Of helpt de fysiotherapie niet? Dan verwijst de huisarts u naar de medisch specialist. Soms is dat de sportarts. Bijvoorbeeld bij een sportblessure of klachten door overbelasting. Of als u met een chronische aandoening aan hart of longen begeleiding nodig heeft om meer te bewegen.

  Ook als u geen klachten heeft, kunt u naar de sportarts. U wilt dan begeleiding of advies om (weer) te kunnen sporten. Of een sportmedisch onderzoek of sportkeuring.

 • Als de huisarts u bij klachten doorverwijst naar de sportarts, vergoedt de basisverzekering dat. De sportarts is een medisch specialist. Daarom geldt daarvoor de vergoeding Medisch specialist.

  De sportarts stelt een diagnose. Heeft hij daarvoor röntgenfoto’s nodig? Of een MRI? Dan valt dat ook onder de vergoeding. De sportarts behandelt u meestal niet, maar geeft u advies. Bijvoorbeeld om rust te nemen of bepaalde oefeningen te doen, zodat u gewone dagelijkse activiteiten zonder klachten of pijn kunt uitvoeren. Als u (weer) kunt bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen of de Fitnorm, stopt de vergoeding uit de basisverzekering. Deze norm geldt voor de iedereen.

  Gaat u naar de sportarts voor sportbegeleiding en -advies? Of voor preventief sportmedisch onderzoek of sportkeuring? Dan vergoedt de aanvullende verzekering die zorg. Welke aanvullende verzekering dat vergoedt en hoeveel u vergoed krijgt, staat in de vergoeding Preventief onderzoek.

 • De basisverzekering vergoedt de zorg door de sportarts bij klachten. Dat is medisch-specialistische zorg. Daarvoor moet u een verwijzing hebben.

  De aanvullende verzekering vergoedt soms ook zorg door de sportarts. Voor deze zorg heeft u geen verwijzing nodig. U kunt direct naar de sportarts. Bijvoorbeeld als de sportarts u begeleidt of adviseert, omdat u (weer) wilt kunnen sporten of uw sportprestaties wilt verbeteren. Of voor een sportmedisch onderzoek of sportkeuring.

  Ontdekt de sportarts in het sportmedisch onderzoek of bij de keuring een medische aandoening? Bijvoorbeeld een hartafwijking? Dan is natuurlijk toch nog medisch-specialistische zorg nodig. U moet dan wel eerst (terug) naar uw huisarts voor een verwijzing.

 • Bij klachten of pijn bij het bewegen, vergoedt de basisverzekering de zorg door de sportarts. Dat geldt ook als de sportarts u begeleidt om meer te bewegen bij een chronische aandoening. Als u 18 jaar of ouder bent, geldt dan het eigen risico.

  Gaat u naar de sportarts voor sportmedische begeleiding of sportadvies? Of voor een sportmedisch onderzoek of sportkeuring? Dan vergoedt de aanvullende verzekering dit soms. Hiervoor geldt nooit het eigen risico.

 • Dat ligt er aan. Als het voor u genoeg is dat u onderzoek en advies over uw medische klachten vergoed krijgt, dan niet. Want dat valt onder de basisverzekering. De sportarts onderzoekt u en geeft u advies om de gewone dagelijkse activiteiten weer zonder klachten of pijn te kunnen doen. De sportarts behandelt u meestal niet.

  Voor de behandeling of begeleiding zelf verwijst een sportarts u vaak (terug) naar een fysiotherapeut. De basisverzekering vergoedt die fysiotherapie meestal niet als u 18 jaar of ouder bent. Dat leest u in de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar. Bent u jonger? Dan geldt de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar. U kunt ervoor kiezen om voor fysiotherapie een aanvullende verzekering af te sluiten.

  Vindt u het belangrijk om na de behandelingen ook weer te kunnen sporten? Of heeft u een sportkeuring nodig? Dan wilt u misschien ook een aanvullende verzekering sluiten. Die vergoedt namelijk advies, begeleiding en onderzoek voor sport. Daaronder valt ook een sportkeuring. Welke aanvullende verzekering dat vergoedt en hoeveel u vergoed krijgt, staat in de vergoeding Preventief onderzoek.
   
  Enkele voorbeelden: 

  1. U wilt graag een keer een marathon lopen. En schrijft u in voor een trainingsprogramma. Zijn er medische risico’s zijn als u intensief gaat hardlopen? Om dit te laten onderzoeken doet u vooraf een sportmedisch onderzoek. Daarvoor kunt u direct (zonder verwijzing) naar de sportarts. U krijgt informatie over uw gezondheidsrisico’s. Ook krijgt u adviezen om de juiste schoenen te kopen en blessures te voorkomen. Daarmee kunt u enthousiast beginnen aan de training. Heeft u een aanvullende verzekering Optifit of hoger? Dan vergoedt die (een deel van) het onderzoek en advies.
  2. U heeft deelgenomen aan een wielrenwedstrijdje. Om te kijken of u meekan met de wedstrijdrijders. U blijkt het goed te doen. Dat maakt u enthousiast om toch eens te proberen hoe ver u kunt komen als u een tijdje wat professioneler gaat trainen. Om dat aan te pakken, begint u met een bezoek aan de sportarts. Deze doet een uitgebreid sportmedisch onderzoek. Hij adviseert u over de hartslagzones tijdens de training. Hij stelt een programma op om uw fietsconditie op een hoger peil te brengen. Ook geeft hij advies over uw voeding voor, tijdens en na de wedstrijden. Hij spreekt een aantal begeleidingsmomenten af om uw fitheid en conditie opnieuw te meten. En het programma zo nodig bij te stellen. Heeft u een aanvullende verzekering Optifit of hoger? Dan vergoedt die (een deel van) het onderzoek en de begeleiding.
  3. U krijgt sportmedische begeleiding zoals hierboven in voorbeeld 2. Bij het tweede meetmoment vertelt u aan de sportarts dat u last heeft gekregen van uw linkerknie. De sportarts onderzoekt uw knie. Uw knie lijkt  beschadigd. De sportarts vindt het nodig om dit verder te onderzoeken. Hij stelt voor een MRI te laten uitvoeren. Hij zal aangeven dat u dan eerst een verwijzing moet halen bij uw huisarts. Nadat u een verwijzing heeft gehaald, kan de sportarts verder met het nader onderzoek en eventuele behandeling. Hij declareert een DBC, die uw basisverzekering vergoedt. De kosten van de MRI zitten ook in die dbc. Als uw eigen risico nog niet was volgemaakt, krijgt u van ons een nota voor het eigen risico.
Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties