2022

Health Basic en Health Premium

Wat wijzigt er in uw Health Basic of Health Premium verzekering in 2022?

Wat verandert er voor u?

 • Vanaf 1 januari 2022 mag ook de physician assistant een aantal hulpmiddelen uit de vergoeding Prothesen voorschrijven. 

  Wat betekent dat voor u? 
  Heeft u een prothese nodig voor armen, handen, schouders, heupen, benen of voeten? Dan mag naast de medisch specialist nu ook een physician assistant het voorschrift verstrekken.

 • Voor lymfeklierkanker is een nieuwe behandeling beschikbaar in een paar expert ziekenhuizen: CAR-T celtherapie. Na de ziekenhuisopname voor deze behandeling moet een patiënt nog 2 weken dichtbij het ziekenhuis verblijven. Voor patiënten die ver weg wonen, wordt de overnachtingen in bijvoorbeeld een hotel vergoed. De vergoeding is maximaal € 77,50 per nacht.

  Wat betekent dit voor u? 
  Moet u voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woont u ver weg van het ziekenhuis waar u behandeld wordt? Dan vergoeden Health Basic en Premium in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot maximaal €77,50 per nacht. 

 • In 2022 wordt voor de ggz een nieuwe bekostiging geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel. Het is één systeem voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Geen ingewikkelde dbc’s, maar eenvoudige regels en duidelijke rekeningen. Met bijvoorbeeld een consult of een overnachting.

  Wat betekent dit voor u? 
  Vanaf 1 januari 2022 zullen rekeningen van uw ggz-zorgverlener duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.

  Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan sluit uw zorgverlener de dbc of prestatie per 31 december 2021 af en krijgt u nog één keer een rekening op basis van het oude systeem. Op 1 januari 2022 start het nieuwe systeem. Daardoor kunt u te maken krijgen met extra eigen risico.
  De inhoud van de zorg verandert niet door de nieuwe bekostiging.

 • 2 groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen

  Wat betekent dit voor u? 
  Gebruikt u in 2022 geneesmiddelen uit één van de volgende groepen?

  • Epoëtines, ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen
  • G-CSF middelen, ook wel groeifactoren voor witte bloedcellen

  Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren als medisch-specialistische zorg.

 • Vanaf 1 januari 2022 gelden bij ons dezelfde regels als bij andere zorgverzekeraars als u uw premie voor de basisverzekering niet op tijd betaalt. Maar ook als u uw premie voor de aanvullende verzekering niet (op tijd) betaalt, heeft dat gevolgen. Als u de premie niet op tijd betaalt en niet reageert op betalingsherinneringen, dan kunnen wij de aanvullende verzekeringen beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.

  Wat betekent dit voor u? 
  Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw Health Basic of Premium niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij uw verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.

 • Per 1 januari 2022 breiden wij de zorg uit waarvoor u vooraf toestemming moet hebben. Dat geldt alleen als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben. U moet dan toestemming vragen voor alle klinische behandelingen, voor een behandeling van meer dan 35 consulten of als u Spravato krijgt voorgeschreven.

  De toestemming voor opnames langer dan 1 jaar verandert niet.

  Wat betekent dit voor u?
  In 2021 hoefde u alleen vooraf toestemming te vragen als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ging voor de klinische behandeling van een eetstoornis of verslaving. Gaat u in 2022 naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vaker vooraf toestemming aan ons vragen. Namelijk bij:

  • alle opnames
  • behandeling zonder opname met meer dan 35 consulten
  • gebruik van het geneesmiddel Spravato bij de behandeling
 • Uitbreiding van het dekkingsgebied waarin wij verhaalsbijstand bieden.

  Wat betekent dit voor u? 
  Heeft u Health Premium? Dan geldt de verhaalsbijstand-service ook voor u. Behalve in landen van de EU bieden wij vanaf 1 januari 2022 ook verhaalsbijstand bij ongevallen in de landen van de EER, Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk.

 • De ziektekostenverzekeringen ‘Zorgverzekering Buitenland’, ‘Basisfit Internationaal’ en de bijbehorende aanvullende verzekeringen worden per 1 januari 2022 ondergebracht bij OOM Verzekeringen.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft u momenteel een van bovenstaande ziektekostenverzekeringen bij ONVZ? Dan heeft u in oktober 2021 een brief van ons ontvangen. In deze brief staat meer informatie over de overname en wat deze voor u betekent. 

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties