• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg

Sinds 18 juli van dit jaar is er een voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering van de paramedische herstelzorg voor patiënten met Covid-19. Voor de paramedische beroepsgroepen (fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie) zijn wijzigingen doorgevoerd om deze corona-gerelateerde zorg te kunnen declareren. Vanaf 18 juli jl. gelden onderstaande voorwaarden en declaratieregels, vanaf 1 november 2020 zijn de systemen van de zorgverzekeraars ingericht en kunnen de declaraties ingestuurd worden.

1. Voorwaarden paramedische herstelzorg

De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrisch revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving Covid-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. Deze herstelzorg is multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd onder regie van de huisarts. 

Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

 • Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor Covid-19 onderzocht.
 • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voor het moment van verwijzen geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de Covid-19 en het moment van verwijzing.
 • De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut.

Patiënt gestart vóór 1 november 2020?

De medisch specialist of huisarts stelt vast of paramedische zorg aangewezen is en zo ja, welke interventie en in welke omvang, rekening houdend met fysieke, cognitieve, psychische en sociale problemen. Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de Covid-19 en het moment van verwijzing.

Patiënt gestart ná 18 juli 2020?

Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg. U dient hier alsnog een verwijzing voor aan te vragen.

2. Vergoeding paramedische herstelzorg

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt.

Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden:

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden:

Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Indien de aanspraak (zoals door de overheid aangekondigd) eindigt per 1 augustus 2021, komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats.

Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

Bekijk alle informatie in het ZN document Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg.

Veelgestelde vragen

 • Wat als u al in behandeling was voor nazorg COVID-19?

  Patiënten die al onder behandeling waren volgens een chronische indicatie, dienen vanaf 18 juli 2020 op basis van deze aanspraak behandeld te worden. De aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht.

 • Kunt u de behandelingen al declareren?

  Ja, vanaf 2 november kan ik gedeclareerd worden.

 • Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?

  Kijk op de website van het Zorginstituut, daar zal steeds verdere informatie gegeven worden.

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.