2023

Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

Voor specialistische mondzorg.

Wat u vergoed krijgt

Voor specialistische mondzorg gaat u naar de Mond-Kaak-Aangezichtschirurg (MKA-chirurg). Die wordt meestal kaakchirurg genoemd. Dat doen wij hierna ook.

De kaakchirurg werkt in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum ( ZBC ).

De basisverzekering vergoedt chirurgische tandheelkundige zorg. Het röntgenonderzoek dat daarbij nodig is vergoeden wij ook. Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de Ziekenhuisopname.

Hier kunt u terecht

  • kaakchirurg , in het ziekenhuis of een ZBC

Dit wordt niet vergoed

Andere vergoedingen

Moet u naar de kaakchirurg voor een ernstige aandoening, zoals een aangeboren afwijking? Dan kan dat onder Bijzondere tandheelkunde vallen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt de vergoeding voor Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor kaakchirurgie vanaf 18 jaar betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor kaakchirurgie vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van de tandarts, orthodontist, huisarts of een medisch specialist. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming van ons nodig

Behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Hier is gebruikelijke zorg: de chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard die kaakchirurgen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties