Algemene regels 2023
 • ONVZ Vrije Keuze

1. De verzekeringen van ONVZ

Bijna iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. De basisverzekering vergoedt onder meer de huisarts, het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), het vervoer met een ambulance en voor kinderen tot 18 jaar ook de tandarts. De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering.

Met de Vrije Keuze Basisverzekering heeft u optimale vrijheid bij het kiezen van een arts, ziekenhuis of zorgverlener. ONVZ heeft verder aanvullende verzekeringen. Ook met deze keuzevrijheid. Deze breiden de vergoedingen van de basisverzekering uit. Bijvoorbeeld met fysiotherapie, de tandarts vanaf 18 jaar of alternatieve zorg.

Over onze verzekeringen

1. Dit zijn onze verzekeringen 

Met al onze verzekeringen heeft u recht op vergoeding van kosten van zorg en diensten. Dat noemen we restitutie. Wijkverpleging en ggz zijn verzekerd op basis van restitutie met gecontracteerde zorg. Dat betekent dat wij de zorg volledig vergoeden bij een gecontracteerde zorgverlener. Kiest u voor zorg bij een zorgverlener met wie we geen contract hebben? Dan geldt een maximale vergoeding. Omdat we de vergoeding bij niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz beperken, heet onze verzekering officieel een combinatieverzekering.

We spreken hierna kortweg van ‘verzekering’, en van ‘vergoeden van zorg’.

Als wij hierna van ‘ONVZ’ spreken, of van ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we

ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.

als het over de Vrije Keuze Basisverzekering gaat. En

ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.

als het over aanvullende (tand)verzekeringen gaat. De ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering noemen we ook de basisverzekering van ONVZ.

Wij hebben 1 basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.

Onze basisverzekering is: Vrije Keuze Basisverzekering

Onze aanvullende verzekeringen zijn:

 • Vrije Keuze Startfit
 • Vrije Keuze Benfit
 • Vrije Keuze Optifit
 • Vrije Keuze Topfit
 • Vrije Keuze Superfit
 • Wereldfit
 • OntzorgPlus
 • Zorgplan

Onze aanvullende tandverzekeringen zijn:

 • Tandfit A
 • Tandfit B
 • Tandfit C
 • Tandfit Preventief

2. Dit staat in onze algemene regels en vergoedingen

Op onze site www.onvz.nl en in de vergoedingen staat:

 • welke zorg en diensten verzekerd zijn
 • wie die zorg mag geven
 • welke voorwaarden verder gelden

De verzekeringen vergoeden zorg en diensten die medisch noodzakelijk zijn. Wat dat is, staat in algemene regel 24.

Over het afsluiten van de verzekering

3. De hoofdverzekerde sluit de verzekering af

Iedereen die volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) een basisverzekering moet hebben, kan een basisverzekering van ONVZ afsluiten. Of dat voor zich laten doen.

De persoon die een verzekering afsluit, heet officieel verzekeringnemer. Die noemen wij de hoofdverzekerde. Een hoofdverzekerde kan een verzekering voor zichzelf afsluiten. Maar ook voor iemand anders. Zoals partner of kinderen.

4. Verzekerde

De persoon die verzekerd is, is de verzekerde. Als u een verzekering afsluit voor uzelf bent u hoofdverzekerde én verzekerde.

5. Zorgpolis

De hoofdverzekerde krijgt van ons de zorgpolis. Dat is het bewijs van de verzekering. Op de zorgpolis staat wie er verzekerd is. En welke verzekeringen zijn afgesloten.

Welke regels de verzekering en de premie bepalen

6. Onze algemene regels en vergoedingen

De algemene regels en de vergoedingen bepalen de basisverzekering van ONVZ en de aanvullende verzekeringen.

7. Wetten en regelingen

Ook de Zorgverzekeringswet en de regelingen die daarbij horen, bepalen de basisverzekering van ONVZ. Die regelingen zijn onder andere het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering. Verder zijn ook andere wetten en regelingen van toepassing. Die kunnen we hier niet allemaal noemen.

8. De wet is leidend

Wijken de algemene regels of vergoedingen van de basisverzekering van ONVZ af van de Zorgverzekeringswet? Dan geldt die wet.

9. Door u gegeven informatie telt mee

De basisverzekering van ONVZ en de aanvullende verzekeringen zijn ook gebaseerd op informatie die u ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij uw aanvraag.

10. Premietabel en overzicht maximale vergoedingen

Bij de algemene regels hoort de premietabel. Daarin staan de basispremies van de verzekeringen. En kortingen en toeslagen.

En bij de vergoedingen hoort het overzicht maximale vergoedingen. Daarin staat hoeveel wij maximaal vergoeden als u voor wijkverpleging of voor ggz naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben.

11. Collectieve verzekeringen

Bent u collectief verzekerd? Dan gelden ook de regels voor de collectieve verzekering. Die kunt u opvragen bij de partij die deze met ONVZ heeft afgesloten. Vaak de werkgever.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties