2024

Medisch specialist

Heeft u specialistische zorg nodig? Dan verwijst uw huisarts of andere zorgverlener u naar de medisch specialist.

Dit krijgt u vergoed

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt:

 • medisch-specialistische zorg
 • verpleging, paramedische zorg , geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die bij uw behandeling horen
De
medisch specialist
doet het eerste consult meestal zelf. Die stelt de diagnose en bespreekt met u hoe het traject verder gaat. En is als behandelaar verantwoordelijk voor uw zorgvraag. Uw medisch specialist kan delen van de zorg door anderen laten doen. Bijvoorbeeld een scan of onderzoek. Dit valt allemaal onder medisch-specialistische zorg.
In het ziekenhuis kan uw verantwoordelijke behandelaar ook een
SEH-arts
, verpleegkundig specialist of
physician assistant
zijn.

 

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt ook uw opname in een ziekenhuis als dat nodig is.

Hier kunt u terecht

Bij een medisch specialist in:

 • het ziekenhuis
 • een zelfstandig behandelcentrum (zbc)
 • een eigen praktijk

Wat niet vergoed wordt

 • besnijdenis (circumcisie) zonder medische noodzaak
 • sterilisatie en het ongedaan maken daarvan
 • behandeling tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek)

Andere vergoedingen

Sommige behandelingen krijgt u soms wel in het ziekenhuis, maar zijn geen medisch-specialistische zorg. Ze vallen onder een andere vergoeding:

Sommige behandelingen zijn wel medisch-specialistische zorg, maar er gelden andere voorwaarden. Daarom staan ze in aparte vergoedingen. Bijvoorbeeld Plastische chirurgie, Vruchtbaarheidsbehandelingen / Ivf en Medisch-specialistische revalidatie.

Zorgverlener zonder contract

Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij uw zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wilt u naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker checkt u snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat u zelf betaalt

Soms moet u een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder uw eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat u nodig heeft

Check even of u een verwijzing of iets anders nodig heeft. Anders loopt u misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat u naar de medisch specialist gaat, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Als u naar de oogarts moet, kan óók een orthoptist of
optometrist
u verwijzen.

 

Als u vanwege uw zwangerschap of voor uw bevalling naar de medisch specialist moet, kan óók uw verloskundige u verwijzen.

Voor
acute zorg
heeft u geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

In drie situaties moet u vooraf toestemming vragen:

 1. Voor behandelingen die op de
  limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
  staan, moet u vooraf toestemming van ons hebben.
 1. U moet ons toestemming vragen voor controle, onderzoek of behandeling in een aantal
  zbc's
  . Die staan op ons Overzicht zbc's met toestemming. U vraagt bij uw intake om een behandelplan en offerte. Daarmee kunt u bij ons toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij de zorg (na uw eerste consult) niet. Wilt u naar 1 van deze zbc's? Neem dan eerst contact op met onze ZorgConsulent.

   

 1. En soms moet u ons ook vooraf toestemming vragen voor de volgende behandelingen en onderzoeken:

  • een uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie)
  • behandelingen Complex Chronische Longaandoeningen (CCL)

  Staat uw zorgverlener in ons Overzicht toestemmingsvrije instellingen voor CCL of polysomnografie? Dan hoeft u niets te doen. Met die instellingen hebben wij afspraken over toestemming. Staat uw zorgverlener er niet bij? Dan moet u vooraf toestemming toestemming van ons hebben.

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat u nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die u niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Voor zorg in een zbc krijgt u soms de rekening mee. U moet die zelf bij ons declareren. Meer daarover staat in Algemene regel 44.

 • Twijfelt u over de gestelde diagnose of voorgestelde behandeling? Dan kunt u een second opinion vragen. De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt die.

 • U wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is, kunt u onze ZorgConsulent vragen u naar een ander ziekenhuis te bemiddelen. Ook in andere situaties kunt u de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Dat staat in de vergoedingen voor spoedeisende en niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties