2024

Pruik

Dit krijgt u vergoed

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt maximaal € 465 voor een pruik, als u helemaal of voor een deel kaal wordt of bent door een medische behandeling of een aandoening. Als de leverancier van de pruik geen contract met ons heeft, vergoeden wij maximaal € 348,75.

De minimale gebruikstermijn van een pruik is 1 jaar.

Hier kunt u terecht

  • leverancier van pruiken

Wat niet vergoed wordt

  • pruiken bij klassieke mannelijke kaalheid
  • gebruikelijke hoofdbedekking, zoals hoeden, petten, bandana’s en mutsen
  • verzorging en onderhoud van uw pruik

Leverancier zonder contract

Kiest u voor een leverancier waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij uw hulpmiddel niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wilt u naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker kunt u nakijken of uw leverancier een contract met ons heeft.

Wat u zelf betaalt

Soms moet u een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

U betaalt geen eigen bijdrage omdat de wet dat bepaalt, zoals bij bijvoorbeeld orthopedische schoenen of een kunstgebit. Maar u betaalt wel meerkosten: als de pruik meer kost dan € 465, betaalt u het bedrag daarboven zelf. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder uw eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat u nodig heeft

Check even of u een voorschrift of iets anders nodig heeft. Anders loopt u misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

U moet een voorschrift hebben van uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat u de pruik koopt, moet u toestemming hebben. Meestal regelt uw leverancier dat voor u. Anders vraagt u zelf toestemming via het uploadformulier. U stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

  • Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties