ONVZ

Waarom wordt mijn declaratie niet (volledig) vergoed?

Heeft u een declaratie bij ons ingediend en worden niet alle kosten vergoed? Hieronder geven we u een uitleg over de mogelijke redenen waarom dit zo is. 

In de ONVZ-app en MijnONVZ vindt u bij ‘Declaraties’ per declaratie een duidelijke specificatie van de kosten, met een uitsplitsing op de onderwerpen hieronder.

Eigen risico

De basisverzekering vergoedt de meeste zorgkosten. Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Voor 2022 is het eigen risico €385. Dit betekent dat u de eerste €385 zelf moet betalen. Alles boven dat bedrag wordt vergoed uit uw basisverzekering.

Een bezoek aan de dermatoloog, bepaalde medicijnen of bloed laten prikken via de huisarts zijn voorbeelden van zorg die onder het eigen risico vallen.

Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplicht eigen risico? Bijvoorbeeld €500? Dan moet u de eerste €385 + €500 = €885 zelf betalen.

Lees meer over het eigen risico >

Eigen bijdrage

In sommige gevallen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Dit is iets anders dan het eigen risico. De overheid bepaalt elk jaar voor welke zorg u moet bijbetalen en hoeveel dit is. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg thuis of een hoortoestel. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden deze wettelijke eigen bijdrage soms wel.

Lees meer over de eigen bijdrage >

Geen vergoeding

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een declaratie niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat: 

  • uw basis- en aanvullende verzekeringen geen dekking bieden voor de gemaakte zorgkosten
  • uw verzekering een maximaal bedrag/percentage van de zorg vergoedt
  • u de volledige vergoeding voor dat jaar al verbruikt heeft

Bekijk alle vergoedingen >

Informatie ontbreekt

Soms wordt uw declaratie niet vergoed omdat er aanvullende informatie ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan een verwijzing van een huisarts of een machtiging. Als dit het geval is, ziet u dit terug in de ONVZ-app en MijnONVZ. U kunt de declaratie dan opnieuw bij ons indienen met daarbij de aanvullende informatie die eerder ontbrak.

Specificatie in de ONVZ-app en MijnONVZ

Voor een overzicht van al uw declaraties, kijkt u in de ONVZ-app of MijnONVZ. Voor elke declaratie vindt u daar bovendien een specificatie van de vergoeding en kosten die u eventueel zelf moet betalen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties