ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

Als u voor een behandeling naar het buitenland wilt.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100% volgens Nederlands tarief

  Zorg die onder basisverzekering valt, tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Startfit

  Zorg volgens vergoedingen Startfit

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Benfit

  Zorg volgens vergoedingen Benfit

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Optifit

  Zorg volgens vergoedingen Optifit

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Topfit

  Zorg volgens vergoedingen Topfit

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Superfit

  Zorg volgens vergoedingen Superfit
  100% ziekenhuiszorg Belgiƫ en Duitsland
  Aanvulling basisverzekering in EU-, EER- of verdragsland

  • Ziekenhuiszorg in ziekenhuis België of Duitsland 100%, na begeleiding ZorgConsulent, in (ander) EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)

  • Andere zorg die onder de basisverzekering valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)

  • Zorg die onder Superfit valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten, daarbuiten tot 1 x dat bedrag

  Bekijk verzekering
 • Wereldfit

  100% medisch specialist in Belgiƫ en Duitsland, na begeleiding ZorgConsulent

  Alleen voor zorg in ziekenhuis

  Bekijk verzekering
 • Tandfit A

  Zorg volgens vergoedingen Tandfit A

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Tandfit B

  Zorg volgens vergoedingen Tandfit B

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Tandfit C

  Zorg volgens vergoedingen Tandfit C

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering
 • Tandfit Preventief

  Zorg volgens vergoedingen Tandfit Preventief

  Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

  Bekijk verzekering

Wat u vergoed krijgt

Wilt u voor een behandeling naar het buitenland? De vergoeding die u nu leest geldt voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland. Dus zorg die u niet meteen hoeft te krijgen, maar die gepland kan worden. Voor zorg die u wel meteen nodig heeft, geldt de vergoeding Buitenland: spoedeisende zorg.

Voor de vergoeding van niet-spoedeisende zorg maakt het verschil of de basisverzekering die vergoedt, of de aanvullende verzekering. En ook in welk land u de zorg krijgt en welke aanvullende verzekering(en) u heeft. We zetten het voor u op een rij.

Vergoedt de basisverzekering de zorg?

Staat bij de vergoedingen dat de basisverzekering de zorg vergoedt? Dan is dat ook zo als u voor die zorg naar het buitenland gaat. Er gelden 3 belangrijke beperkingen:

 • de basisverzekering vergoedt maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Het komt regelmatig voor dat zorg in het buitenland duurder is dan zorg in Nederland. De rest moet u dan zelf betalen
 • niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Voldoet de zorg niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen vergoeding
 • voorwaarden die in Nederland gelden, gelden ook in het buitenland. Heeft u bijvoorbeeld een verwijzing nodig, of toestemming vooraf? Dan geldt dat ook in het buitenland

Neemt u daarom vooraf contact op met de ZorgConsulent. Die kan u hier alles over vertellen.

Heeft u zorg nodig die de basisverzekering wel vergoedt, maar die u in Nederland niet kunt krijgen? Of waar u gezien uw medische situatie te lang op moet wachten? Dan helpen wij u om passende zorg in het buitenland te krijgen. In dat geval neemt u ook contact op met de ZorgConsulent. Neemt u vooraf geen contact met ons op, en hadden wij de zorg voor u kunnen regelen? Dan moet u, als de zorg in het buitenland duurder was, het verschil zelf betalen.

De aanvullende verzekeringen Wereldfit en Superfit vullen voor ziekenhuiszorg in België of Duitsland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland. U moet dan wel vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent. Heeft u andere zorg nodig die onder de basisverzekering valt? En krijgt u die in een EU-, EER- of een verdragsland? Dan vult Superfit de vergoeding van de basisverzekering aan tot maximaal 2 keer het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Dit geldt dus ook als u ziekenhuiszorg krijgt in een ander land dan België of Duitsland.

Of: u kiest voor vergoeding volgens de plaatselijke regels?

Woont u in een EU- of EER-land of in Zwitserland en gaat u voor zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland? Dan is soms vergoeding volgens de plaatselijke regels mogelijk. U moet daarvoor wel een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener. Dat formulier vraagt u bij ons aan. Doe dat op tijd, voordat de behandeling begint. Wij hebben 5 werkdagen nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Vergoedt de aanvullende verzekering de zorg?

Wilt u voor zorg die onder uw aanvullende verzekering valt naar het buitenland? De vergoedingen van de aanvullende (tand)verzekeringen gelden ook voor zorg die u in het buitenland krijgt. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden en maximale vergoedingen als in Nederland. De aanvullende verzekeringen en Tandfit verzekeringen vergoeden maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. En Superfit in EU-, EER- en verdragslanden tot 2 keer dat bedrag. Als de zorg in het buitenland duurder is, betaalt u het verschil zelf.

Maar let op: de aanvullende verzekering OntzorgPlus vergoedt geen zorg of diensten in het buitenland.

Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland. Kijk dus bij de vergoeding als u wilt weten bij welke zorgaanbieders u terecht kunt, en welke andere voorwaarden gelden. Of neem contact op met ons Service Center.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf contact met ons opnemen

 • als u zorg nodig heeft die u in Nederland niet of niet snel genoeg kunt krijgen: met de ZorgConsulent
 • als u een S2-formulier wilt aanvragen: met de ZorgConsulent
 • als u voor medisch-specialistische zorg naar een ziekenhuis in België of Duitsland wilt en Wereldfit of Superfit heeft: met de ZorgConsulent
 • om toestemming te vragen, als u die ook voor zorg in Nederland zou moeten hebben

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. Dat nota’s duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor nota’s in een andere muntsoort dan de euro.

 • Wereldfit of Superfit? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Wereldfit

  Voor Wereldfit staan hierboven alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Wereldfit bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Superfit heeft. Wereldfit is daar namelijk onderdeel van.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Werken of wonen in het buitenland moet u melden

  Gaat u in het buitenland werken of wonen, tijdelijk of vast? Dat kan gevolgen hebben voor uw basisverzekering. Daarom moet u dit aan ons melden. Wij laten u weten of u uw verzekering kunt houden.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.