2024

Verblijf in een logeerhuis

In de buurt zijn als uw kind of gezinslid in het ziekenhuis ligt.

Deze vergoeding geldt alleen voor ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Een ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn. Als uw kind wordt opgenomen, wilt u als ouder waarschijnlijk in de buurt zijn. En wordt u zelf opgenomen, dan wilt u misschien ook een gezinslid in de buurt hebben.

Daarom is er bij veel ziekenhuizen een logeerhuis, bijvoorbeeld een Ronald McDonald Huis, of een logeerafdeling. Daar kunnen ouders en gezinsleden overnachten.

Voor het verblijf betaalt u een bedrag per dag. We noemen dat hierna logeerkosten. Het logeerhuis noemt het bedrag soms ‘eigen bijdrage’.

De aanvullende verzekeringen OntzorgPlus, Benfit en Optifit vergoeden de logeerkosten in situatie 1 en 2 hieronder. Topfit en Superfit vergoeden ook in situatie 3.

 1. Ziekenhuisbehandeling van een kind onder de 18 jaar

  Wordt uw kind behandeld of opgenomen in het ziekenhuis? De aanvullende verzekering Benfit en hoger en OntzorgPlus van het kind vergoedt de logeerkosten van de ouder, als die ook zo’n verzekering bij ons heeft. Benfit en Optifit vergoeden maximaal € 12,50 per dag, tot maximaal € 260 per kalenderjaar. Topfit en Superfit vergoeden de logeerkosten volledig. OntzorgPlus vergoedt de logeerkosten volledig als uw kind wordt opgenomen binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

 1. Ziekenhuisopname vanaf 18 jaar

  Bent u 18 jaar of ouder? De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger en OntzorgPlus vergoeden de logeerkosten van 1 gezinslid tijdens uw ziekenhuisopname. Dit gezinslid moet zelf ook zo’n verzekering bij ons hebben. Benfit en Optifit vergoeden maximaal € 25 per dag. Topfit en Superfit vergoeden de logeerkosten volledig. OntzorgPlus vergoedt logeerkosten volledig bij ziekenhuisopname binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

 1. Na transplantatie of behandeling van kanker

  Heeft u Topfit of Superfit? Dan vergoeden wij de logeerkosten voor u en een begeleider ook:

  • na een transplantatie, of
  • bij chemotherapie, bestraling of immuuntherapie bij kanker

Hier kunt u terecht

 • logeerafdeling of logeerhuis van het ziekenhuis
 • Ronald McDonald Huis

Andere vergoedingen

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt logeren ook in plaats van:

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor verblijf in een logeerhuis betaalt u ons geen eigen bijdrage. Wel betaalt u soms een bedrag aan het logeerhuis.

Geen eigen risico

Voor verblijf in een logeerhuis geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Met OntzorgPlus moet u contact met ons opnemen

Neem voordat u naar het logeerhuis gaat contact op met onze ZorgConsulent. Die kan ook met u meedenken over andere vragen rondom uw zorg.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Meestal staat het ook op de website van het ziekenhuis. Informatie over de Ronald McDonald Huizen vindt u bij het Kinderfonds.

 • De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties