2024

Voetzorg

Extra aandacht voor uw voeten of uw looppatroon.

Wat u vergoed krijgt

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw voeten extra aandacht te geven. Een afwijkende stand van uw voeten of uw manier van lopen kan voetklachten geven. Dan kan een podoloog of podotherapeut u misschien helpen met advies of met podotherapeutische zolen. Of, bij een voetafwijking, met steunzolen. Die mag u ook bij een orthopedisch schoentechnicus laten aanmeten.

Soms zijn uw voeten extra kwetsbaar door een ziekte. Of door een medische behandeling. Goede voetzorg kan dan problemen voorkomen. Soms levert de huisarts deze zorg zelf. Soms vraagt de huisarts een podotherapeut of pedicure.

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt voetzorg, maar alleen als u een verhoogd risico heeft op wondjes of zweren aan uw voeten (voetulcera) als gevolg van een ziekte of medische behandeling. U kunt dan een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt uw voeten en stelt het risicoprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen.

Dit risicoprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Er zijn 4 risicoprofielen volgens de Sims classificatie: 0, 1, 2 en 3. Hoe hoger het risicoprofiel, hoe meer zorg u nodig heeft. De huisarts of podotherapeut bepaalt uw risicoprofiel aan de hand van de volgende kenmerken:

 • minder gevoel in uw voet (verlies van protectieve sensibiliteit)
 • problemen met de doorbloeding van de voet (perifeer arterieel vaatlijden)
 • een verhoogde kwetsbaarheid van de huid of verhoogde druk op de huid in uw voet

Heeft u bij de voetcontrole risicoprofiel 1 gekregen? Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u risicoprofiel 2 of 3? Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering niet alleen de jaarlijkse voetcontrole, maar ook de volgende voetzorg, om voetulcera te voorkomen of te behandelen:

 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen kan voorkomen
 • regelmatig gericht voetonderzoek
 • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten
 • advies over de juiste schoenen

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden:

 1. voetzorg als u risicoprofiel 1 heeft

 1. podotherapie en podologie

 1. orthese of nagelbeugel

 1. podotherapeutische zolen

 1. steunzolen

Optifit en Topfit hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Superfit vergoedt de consulten en behandelingen (1, 2 en 3) volledig, maar heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen en steunzolen (4 en 5). De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

Voor voetzorg uit de Vrije Keuze Basisverzekering:

 • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit, bijvoorbeeld aan een medisch pedicure. De podotherapeut blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de medisch pedicure zitten dan in de rekening van de podotherapeut

Voor preventieve voetzorg als u risicoprofiel 1 heeft uit de aanvullende verzekering:

 • podotherapeut
 • pedicure
 • medisch pedicure
 • paramedisch chiropodist

Voor andere voetzorg uit de aanvullende verzekering:

 • podotherapeut
 • registerpodoloog
 • podoposturaal therapeut

Voor steunzolen kunt u ook nog terecht bij de orthopedisch schoentechnicus .

Dit wordt niet vergoed

 • voetzorg als u geen verhoogd risico heeft op voetulcera (risicoprofiel 0)
 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen
 • extra kosten voor behandeling aan huis of in een instelling

Andere vergoedingen

Voor orthopedische aanpassing van de schoen geldt de vergoeding Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor voetzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor voetzorg geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Het risicoprofiel en de agb-code moeten op de rekening staan

Krijgt u de voetzorg in verband met een verhoogd risico op voetulcera bij een aandoening of na een medische behandeling? Dan moet het risicoprofiel op de rekening staan. En de agb-code van de behandelaar.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Voor de voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Bij overige voetzorg is het: de voetzorg die medisch pedicures, podotherapeuten, registerpodologen of podoposturaal therapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties