2022

Wijzigingen basisverzekering 2022

In dit overzicht vindt u de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2022. We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen.

Wat verandert er voor u?

 • De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

  Wat betekent dit voor u?
  Het verplicht eigen risico blijft in 2022 € 385.

 • De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De bedragen voor eigen bijdragen voor 2022 vindt u hier.

 • Per 1 januari 2022 breiden wij de zorg uit waarvoor u vooraf toestemming moet hebben. Dat geldt alleen als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben.

  Wat betekent dit voor u?
  Gaat u in 2022 naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor ggz? Dan moet u vaker vooraf toestemming aan ons vragen. Namelijk bij alle opnames, behandeling zonder opname met meer dan 35 consulten en gebruik van het geneesmiddel Spravato bij de behandeling.

 • Per 1 januari 2022 beoordeelt ONVZ zelf de aanvragen voor zittend ziekenvervoer. Na onze toestemming regelt Transvision het taxivervoer voor u. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 0900 333 33 30. Na de telefonische intake met Transvision kunt u ook online ritten boeken via hun reserveringstool.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2022 taxivervoer nodig? Dan moet u bij ons vooraf toestemming vragen. Als u van ons toestemming heeft, kunt u contact opnemen met Transvision. Zij regelen uw taxivervoer en declareren rechtstreeks bij ons.
  Maakte u in 2021 al gebruik van de dienstverlening van Transvision? En loopt uw toestemming door in 2022? Dan kunt u gebruik blijven maken van het taxivervoer van Transvision. Zij zijn nu langer bereikbaar. En u kunt uw ritten digitaal boeken. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Transvision.

  Loopt uw toestemming af? Dan moet u de verlenging aanvragen bij ONVZ. U kunt de verlenging niet meer bij Transvision aanvragen.

 • Bij spoedeisende zorg in het buitenland bent u verplicht contact op te nemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Voor aanvullende vergoeding uit Superfit en Wereldfit gold deze verplichting al. Nu geldt het ook voor de vergoeding uit de basisverzekering.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in het buitenland met spoed zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of een plotselinge ziekte? Dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

 • Voor een geplande opname of dagopname in een buitenlands ziekenhuis of privékliniek moet u vanaf 1 januari 2022 vooraf van ons toestemming hebben. Voor een spoedopname geldt dat niet.

  Wat betekent dit voor u?
  Gaat u voor een geplande opname of dagopname naar een ziekenhuis of privékliniek in het buitenland? Dan moet u voor deze behandeling vooraf onze toestemming hebben.

  Bij een dagopname duurt uw behandeling - met dagverpleging - meer dan twee uur, maar u gaat wel dezelfde dag weer naar huis.
  Bij een opname blijft u minimaal één nacht in het ziekenhuis.

 • Wij vergoeden geen administratiekosten die u maakt omdat u voor de behandeling naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld kosten die het ziekenhuis rekent omdat ze uw dossier uit Nederland moeten verwerken. 

  Wat betekent dit voor u?
  Als u voor zorg naar het buitenland gaat, moet het ziekenhuis soms extra administratiekosten maken. Het ziekenhuis moet bijvoorbeeld uw dossier uit Nederland beoordelen. Misschien moet het ziekenhuis een aanvraag voor onze toestemming invullen. Of resultaten van de behandeling terugkoppelen aan Nederlandse artsen. Kosten die het ziekenhuis daarvoor rekent vergoeden wij niet.

 • Wij geven alleen nog een S2-formulier af als de zorg niet of niet tijdig in Nederland beschikbaar is. Wilt u om andere redenen voor zorg naar het buitenland, dan krijgt u vergoeding volgens de Nederlandse regels en tot maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten.

  Wat betekent dit voor u?
  Kiest u voor geplande medisch-specialistische zorg in een EU-, EER-land of Zwitserland voor vergoeding volgens de plaatselijke regels? Dan moet u hiervoor een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener.

 • Vanaf 1 januari 2022 gelden bij ons dezelfde regels als bij andere zorgverzekeraars als u uw premie niet op tijd betaalt. Wij beëindigen uw basisverzekering niet meer. Bij een premie-achterstand van 6 maanden melden wij u aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u na 1 januari 2022 6 maanden of langer geen premie betaald voor uw zorgverzekering? En reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan melden wij u bij het CAK aan voor de regeling wanbetalers. Wij beëindigen uw basisverzekering niet meer, maar u moet bijvoorbeeld wel een hogere premie gaan betalen. Wij adviseren u de nieuwe regels bij niet op tijd betalen van de premie goed door te lezen. Deze vindt u op www.onvz.nl/algemeneregels

 • Vanaf 1 januari 2022 mag ook de physician assistant een aantal hulpmiddelen uit de vergoeding Prothesen voorschrijven. 

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u een prothese nodig voor armen, handen, schouders, heupen, benen of voeten? Dan mag naast de medisch specialist nu ook een physician assistant het voorschrift verstrekken. 

 • In 2022 wordt voor de ggz een nieuwe bekostiging geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel. Het is één systeem voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Geen ingewikkelde dbc’s, maar eenvoudige regels en duidelijke rekeningen. Met bijvoorbeeld een consult of een overnachting.

  Wat betekent dit voor u?
  Rekeningen van uw ggz-zorgverlener zullen duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde. 

  Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan sluit uw zorgverlener de dbc of prestatie per 31 december 2021 af en krijgt u nog één keer een rekening op basis van het oude systeem. Op 1 januari 2022 start het nieuwe systeem. Daardoor kunt u te maken krijgen met extra eigen risico.
  De inhoud van de zorg verandert niet door de nieuwe bekostiging. 

 • Voor lymfeklierkanker is een nieuwe behandeling beschikbaar in een paar expert ziekenhuizen: CAR-T celtherapie. Na de ziekenhuisopname voor deze behandeling moet een patiënt nog 2 weken dichtbij het ziekenhuis verblijven. Voor patiënten die ver weg wonen, vergoedt de basisverzekering de overnachtingen in bijvoorbeeld een hotel. De vergoeding is maximaal € 77,50 per nacht.

  Wat betekent dit voor u?
  Moet u voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woont u ver weg van het ziekenhuis waar u behandeld wordt? Dan vergoedt de basisverzekering in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot maximaal € 77,50 per nacht.

 • 2 groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen.

  Wat betekent dit voor u?
  Gebruikt u in 2022 geneesmiddelen uit één van de volgende groepen?

  • Epoëtines, ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen
  • G-CSF middelen, ook wel groeifactoren voor witte bloedcellen

  Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via het dbc-systeem) als medisch-specialistische zorg.

 • Voor een 2e serie van 9 behandelingen fysio- of oefentherapie bij een kind tot 18 jaar kunnen in 2022 naast de huisarts en medisch specialist ook een jeugdarts, verpleegkundig specialist en physician assistant verwijzen.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft uw kind fysiotherapie voor een aandoening die niet op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering 9 behandelingen fysio- of oefentherapie. Voor nogmaals 9 behandelingen moet u een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist. Vanaf 1 januari 2022 mag u die verwijzing ook halen bij een jeugdarts, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Wijzigingen aanvullende verzekeringen 2022

Bekijk het overzicht met de wijzigingen in uw aanvullende verzekeringen in 2022.

Bereken uw premie 2022

Kies voor de Eersteklas Zorgverzekering van ONVZ en stel gemakkelijk uw verzekeringspakket samen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties