2023

Wijzigingen basisverzekering 2023

In dit overzicht vindt u de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2023. We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen.

View this page in English

Wat verandert er voor u?

 • De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden. Ook in 2023 blijft het verplicht eigen risico € 385.

 • De overheid past ook dit jaar de wettelijke eigen bijdragen aan. Wat precies de eigen bijdrage wordt voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en ziekenvervoer vindt u op de website

   

  Wel is bekend dat u voor al uw geneesmiddelen samen ook in 2023 nooit meer dan € 250 eigen bijdrage hoeft te betalen. Heeft u een aanvullende verzekering Benfit of hoger? Dan vergoedt die de eigen bijdrage tot een maximaal bedrag.  

 • Per 1 januari 2023 schaft de overheid de collectiviteitskorting op de premie voor de basisverzekering af. Dit geldt voor alle zorgverzekeringen.

  Krijgt u op dit moment collectiviteitskorting op uw basisverzekering? Vanaf 1 januari 2023 krijgt u deze niet meer. Wel blijft u profiteren van andere voordelen van een collectieve zorgverzekering bij ONVZ. Zoals korting op uw aanvullende verzekering of aanvullende dekkingen voor zorg en preventie. Bent u op dit moment niet collectief verzekerd, dan verandert er voor u niets. 

 • Heeft u een basisverzekering bij ONVZ? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 gratis gebruikmaken van de zelfhulp app Fysiochecknu. Met een persoonlijk oefenprogramma kunt u zelf aan de slag, als u last heeft van beginnende klachten aan bijvoorbeeld uw nek, rug of schouders. Of als u deze klachten juist wilt voorkomen.

 • Als u zwanger bent, informeert uw verloskundige of gynaecoloog u over de mogelijkheden voor een niet-invasieve prenatale test (NIPT). Dit is een onderzoek naar de kans dat het ongeboren kindje een afwijking heeft. Bijvoorbeeld het syndroom van Down. U besluit zelf of u dat onderzoek wilt doen. Heeft u een medische indicatie voor de NIPT? Dan vallen de kosten daarvan vanaf 1 januari 2023 niet meer onder uw eigen risico. U krijgt deze dan volledig vergoed.

 • De vergoeding voor voetzorg in de basisverzekering is uitgebreid. Heeft u een verhoogd risico op wondjes of zweren aan uw voeten (voetulcera) als gevolg van een ziekte of medische behandeling? Dan vergoedt de basisverzekering in 2023 een jaarlijkse voetcontrole. En soms ook voetzorg bij de huisarts of een podotherapeut.

 • Heeft u een groter risico op ziekte door overgewicht? Dan vergoedt de basisverzekering soms een gecombineerde leefstijl interventie (gli). Dat is een 2-jarig programma, waarin u advies en begeleiding krijgt bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Wij hebben het aantal programma’s waaruit u kunt kiezen voor 2023 uitgebreid. Zodat u een programma kiezen dat het beste bij u past.

 • Heeft u steunkousen nodig? In 2022 had u daarvoor een voorschrift van uw behandelend arts nodig. Vanaf 1 januari 2023 mag dat voorschrift ook van uw huidtherapeut zijn.

 • Vanaf 1 januari 2023 hebben kinderen jonger dan 16 jaar met orthopedische en allergeenvrije schoenen in principe geen recht meer op vergoeding van een wisselpaar. De gebruikstermijn van de schoenen is voor kinderen maar 6 maanden, waardoor een wisselpaar in de meeste gevallen niet nodig is. Is een wisselpaar in het geval van uw kind wel nodig? Dan kunt u altijd een aanvraag bij ons indienen.

 • De basisverzekering vergoedt een ligorthese. Per ongeluk hadden wij in onze voorwaarden alleen de dynamische ligorthese vermeld. Maar ook de statische ligorthese wordt vergoed. Dit hebben wij aangepast. Heeft u een ligorthese nodig? Dan heeft u voor vergoeding wel vooraf toestemming van ons nodig.

 • Heeft uw kind dieetpreparaten nodig bij koemelkallergie? Dan heeft u in 2023 in de volgende gevallen toestemming van ons nodig:

  • uw kind is 2 jaar of ouder
  • uw kind is tussen 1 en 2 jaar en heeft meer dan 500 ml per dag nodig
  • uw kind is tussen 0 en 1 jaar en heeft meer dan 1.000 ml per dag nodig
 • Vanaf 1 januari 2023 vergoedt de basisverzekering geen vitamine D middelen meer. Ook niet als u deze krijgt voorgeschreven door uw arts. U kunt ze wel zonder recept halen bij supermarkt, drogist of apotheek.

  Onze aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de (geneesmiddelen met) vitamine D op voorschrift nog wel, als u deze bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts haalt. Meestal tot een maximaal bedrag.

 • Voor plastische chirurgie bij genderincongruentie gelden kwaliteitseisen. Om de kwaliteit goed te borgen hebben wij de kwaliteitseisen als voorwaarde opgenomen in de vergoeding.


  Plastische chirurgie kan onderdeel zijn van transgenderzorg. Na de eerste gesprekken over uw zorgvraag bij de huisarts krijgt u soms te maken met veel verschillende zorgverleners. Wij vinden het belangrijk dat de betrokken zorgverleners bij erkende genderteams zijn aangesloten en deel uitmaken van gespecialiseerde netwerken.

 • Sinds 1 januari 2022 zijn rekeningen van uw ggz-zorgverlener duidelijker. U kunt nu precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde. De ggz is ook iets anders georganiseerd. Er is bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De inhoud van de zorg en de vergoeding veranderen niet.

 • Bent u langer dan 1 jaar opgenomen in een ggz-instelling waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u daarvoor vanaf 2023 geen toestemming meer aan ons te vragen.


  Voor een opname in een ggz-instelling zonder contract met ONVZ moet u altijd vooraf toestemming aan ons vragen.

 • De basisverzekering vergoedt een volledige, uitneembare gebitsprothese (kunstgebit). Daarbij vergoeden we ook de materiaal- en techniekkosten om de prothese te maken. Vanaf 1 januari 2023 werken wij met een indicatieve lijst van marktconforme prijzen voor deze materiaal- en techniekkosten.


  Krijgt u in 2023 een volledig kunstgebit? Vraag dan vooraf een offerte aan. Zijn de prijzen hoger dan op onze indicatieve lijst? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. We vergoeden de hogere kosten alleen als hiervoor een medisch inhoudelijke reden is.


  Is er geen medisch inhoudelijke reden voor de hoge prijzen? Dan kunt u ervoor kiezen om naar een andere zorgverlener te gaan voor uw kunstgebit, om te voorkomen dat u een groter deel zelf moet betalen.


  Vanaf 18 jaar geldt in ieder geval de wettelijke eigen bijdrage voor het kunstgebit. Heeft u een aanvullende verzekering Tandfit A, B of C? Dan vergoedt die de eigen bijdrage. Dat geldt niet voor de hierboven bedoelde hogere kosten.

 • Naast ambulancevervoer vergoedt de basisverzekering ook openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer. Dat noemden wij altijd zittend ziekenvervoer. Vanaf 1 januari 2023 spreken we kortweg van ziekenvervoer. In de voorwaarden verandert niets. Wel zijn de eigen bijdrage en de vergoeding per kilometer verhoogd.

 • U moet een rekening voor zorgkosten binnen 3 jaar bij ons indienen. Vanaf 1 januari 2023 is dit 3 jaar vanaf het moment dat u de rekening van de zorgverlener krijgt.


  Wij adviseren u echter om rekeningen niet te laten liggen, maar deze direct bij ons te declareren. Als u kosten heeft voorgeschoten, dan betalen we deze snel aan u terug.

 • U kunt het recht op vergoeding van zorgkosten niet aan iemand anders overdragen zonder onze toestemming (cessie). En niet gebruiken om iemand anders zekerheid te geven dat u een rekening van die ander gaat betalen (pandrecht). Dit was al zo, maar voor 2023 hebben wij dit verduidelijkt in onze Algemene regels.

 • We hebben onze reactietermijn voor klachtafhandeling aangepast. In 2023 reageren we binnen 10 werkdagen als u een klacht bij ons indient. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de SKGZ. De reactietermijnen voor de SKGZ zijn ook aangepast. Deze vindt u in onze algemene regel 80.

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Bekijk de wijzigingen in onze aanvullende verzekeringen voor 2023.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties