2023

Second opinion

Als u twijfelt aan de noodzaak van een ingrijpende behandeling.

Wat u vergoed krijgt

Twijfelt u over de diagnose die uw huisarts, medisch specialist of andere zorgverlener met u heeft besproken? Of over een voorgestelde behandeling? Dan kunt u de mening van een (andere) arts vragen: een second opinion. Die arts geeft alleen zijn visie en neemt niet de behandeling over.

Een second opinion is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. Het is belangrijk om uw wens voor een second opinion eerst te bespreken met uw eigen zorgverlener. Bij die zorgverlener komt u na de second opinion namelijk ook weer terug.

De basisverzekering vergoedt een second opinion als aan deze 5 voorwaarden is voldaan:

 1. het gaat om zorg die onder de basisverzekering valt, zoals zorg van de medisch specialist. Of zorg onder basisverzekering valt, staat in de vergoedingen
 2. de diagnostiek of de voorgestelde behandeling waar de second opinion over gaat, valt ook onder de basisverzekering
 3. de arts die de second opinion doet, werkt in hetzelfde vakgebied als de 1e zorgverlener
 4. u heeft een verwijzing van een arts. Dit kan de 1e zorgverlener zijn, of uw huisarts
 5. u gaat met de second opinion terug naar de 1e zorgverlener

Hier kunt u terecht

 • een arts die werkt in hetzelfde vakgebied als de 1e zorgverlener

Dit wordt niet vergoed

 • een second opinion over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent
 • kosten voor een kopie van uw medisch dossier, als de 1e zorgverlener of het ziekenhuis die in rekening brengt

Andere vergoedingen

Voor een ‘second opinion’ over Verpleging en verzorging in de eigen omgeving en Geneeskundige ggz gelden die vergoedingen.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor een second opinion betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor een second opinion over zorg door een huisarts of over verloskundige zorg geldt geen eigen risico. Voor een second opinion over andere zorg geldt het eigen risico wel. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een verwijzing hebben

Wij vergoeden de second opinion alleen als u daarvoor een verwijzing heeft van een arts. Dit kan uw eigen zorgverlener zijn als dat een arts is. Anders kunt u uw huisarts om een verwijzing vragen.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die de 1e zorgverlener normaal gesproken verleent.

 • Voor informatie en advies over een second opinion kunt u ook altijd bij onze ZorgConsulent terecht.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties