2023

Tandheelkundige zorg na een ongeval

Een bal tegen uw gezicht bij het sporten. Een ongeluk met de fiets.

Wat u vergoed krijgt

Heeft u schade aan uw gebit door een ongeval ? De basisverzekering of uw aanvullende (tand)verzekering vergoedt mogelijk uw tandheelkundige kosten. Dit hangt af van wélke verzekering u heeft en van uw leeftijd.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige zorg. Ook bij een ongeval. De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt staat bij Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan vergoedt de basisverzekering na een ongeval soms de kaakchirurg, het kunstgebit en Bijzondere tandheelkunde. Superfit, de aanvullende tandverzekeringen, en soms OntzorgPlus vergoeden, na onze toestemming, andere tandheelkundige zorg na een ongeval om de schade aan uw gebit te repareren. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of een gedeeltelijk kunstgebit.

Deze vergoeding geldt alleen voor behandelingen tot maximaal 1 jaar na het ongeval. En het ongeluk moet gebeurd zijn terwijl u Superfit, Tandfit A, B, C of Preventief of OntzorgPlus had.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Wij vergoeden alleen de behandelingen die nodig zijn voor herstel van de situatie direct voorafgaand aan het ongeval. Dus alleen om de schade aan uw gebit te herstellen die direct door het ongeval is ontstaan. Er is geen recht op vergoeding als de indicatie voor behandeling al voor het ongeval aanwezig was. Moest een tand bijvoorbeeld toch al vervangen worden door een kroon? Dan geldt niet deze vergoeding Tandheelkundige zorg na een ongeval, maar de vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • mondhygiënist
  • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

  • volledige narcose en voorbereiding daarvan ( A20 , A30)
  • behandeling van schade aan uw gebit door een gebeurtenis waarbij duidelijk is dat deze kan ontstaan. Zoals bijten op een hard voorwerp of niet dragen van een gebitsbeschermer waar dat regel is
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg na een ongeval uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Bent u 18 jaar of ouder? En wilt u vergoeding voor tandheelkundige zorg na een ongeval uit Superfit, uw tandverzekering of OntzorgPlus? Dat kan alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Voor spoedeisende zorg kunt u toestemming ook achteraf vragen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van uw zorgverlener nodig. Daar moeten een behandelplan, een begroting en een (röntgen)foto bij zitten.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Superfit heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

  • Hier is gebruikelijke zorg: de tandheelkundige zorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties