2024

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen of door uw houding? Een fysio- of oefentherapeut kan vaststellen wat er aan de hand is en u behandelen of begeleiden bij uw herstel.

Heeft u lichte klachten? Of wilt u klachten voorkomen? Dan kunt u met de Fysiochecknu app ook zelf aan de slag. Doe de online fysio check en u krijgt een persoonlijk oefenprogramma in de app.

Dit krijgt u vergoed

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie als u 18 jaar of ouder bent bij:

 1. aandoeningen op de lijst chronische fysiotherapie
 2. etalagebenen
 3. artrose in heup of knie
 4. COPD
 5. urine-incontinentie
 6. reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis en COVID-19

Ook vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering een valpreventieve beweeginterventie.

We leggen dit verderop uit.

Heeft u Bewuste Keuze Start of Bewuste Keuze Extra?

Bewuste Keuze Start vergoedt 3 behandelingen fysio- of oefentherapie als de basisverzekering (nog) niet vergoedt. Bewuste Keuze Extra vergoedt er 6.

Voor fysiotherapie kunt u ook kiezen voor een

online behandeltraject

via de Fysiochecknu app. Bewuste Keuze Start vergoedt dan 3 hele trajecten. En Bewuste Keuze Extra 6. Combineren mag ook. Bijvoorbeeld bij Bewuste Keuze Start 2 behandelingen fysio- of oefentherapie en 1 online behandeltraject fysiotherapie via de Fysiochecknu app.

 

U moet de fysio- of oefentherapie wel nodig hebben om medische redenen, en dus niet om bijvoorbeeld beter te kunnen sporten.

Wilt u meer weten over de vergoeding uit de Bewuste Keuze Basisverzekering?

 1. Heeft u behandeling nodig voor een aandoening op de lijst chronische fysiotherapie? De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u dus zelf. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

 1. Bij etalagebenen (vernauwde slagaderen in de benen) vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering oefentherapie onder begeleiding (looptraining), vanaf de 1e behandeling. Maar alleen als een arts heeft vastgesteld dat u ‘perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2

  Fontaine heeft. U krijgt maximaal 37 behandelingen vergoed, over een periode van maximaal 12 maanden.

   

 1. Bij artrose in heup of knie vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering oefentherapie onder begeleiding vanaf de 1e behandeling. De basisverzekering vergoedt maximaal 12 behandelingen, over een periode van 12 maanden.

 1. Bij COPD vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering oefentherapie onder begeleiding, vanaf de 1e behandeling. Maar alleen als een arts heeft vastgesteld dat u COPD in

  GOLD -stadium II of hoger heeft. De basisverzekering vergoedt een aantal behandelingen, afhankelijk van de klasse waarin u valt (de arts moet die dus ook vaststellen):

   

  • klasse A: 1 keer maximaal 5 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden
  • klasse B1: maximaal 27 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 3 behandelingen per 12 maanden
  • klasse B2, C en D: maximaal 70 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 52 behandelingen per 12 maanden
 1. Bij urine-incontinentie vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering 1 keer maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, vanaf de 1e behandeling

 1. Bij reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis, en na ernstige COVID-19, vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering soms fysiotherapie. De voorwaarden staan in Voorwaardelijk toegelaten zorg. U moet bijvoorbeeld meedoen aan onderzoek.

Valpreventieve beweeginterventie

Meestal biedt uw gemeente een valpreventief trainingsprogramma aan. Soms vergoedt de Bewuste Keuze Basisverzekering een valpreventieve beweeginterventie. Dat is zo als:

 • er bij u een hoog valrisico is vastgesteld in de valrisicotest, en
 • uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg een valrisicobeoordeling heeft gedaan, en
 • uit die valrisicobeoordeling is gebleken dat u begeleiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut nodig heeft door lichamelijke of psychische problemen

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt alleen door ons erkende valpreventieve beweeginterventies.

Heeft u een valpreventieve beweeginterventie gedaan en heeft u er nog een nodig? Dan vergoeden wij die alleen als de start ervan minimaal 12 maanden later is dan de start van de vorige interventie.

Hier kunt u terecht

Voor fysiotherapie of oefentherapie uit de Bewuste Keuze Basisverzekering:

 • fysiotherapeut
 • manueel therapeut
 • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
 • bekkenfysiotherapeut of bekkenoefentherapeut
 • geriatriefysiotherapeut of geriatrie-oefentherapeut
 • oedeemfysiotherapeut
 • huidtherapeut : alleen voor oedeem- en littekentherapie

Voor een valpreventieve beweeginterventie: een fysio- of oefentherapeut die bij de erkende valpreventieve beweeginterventies genoemd staat.

Voor zorg uit Bewuste Keuze Start en Bewuste Keuze Extra kunt u ook terecht bij:
 • een
  psychosomatisch fysiotherapeut
  of
  psychosomatisch oefentherapeut
 • Fysiochecknu app voor een online behandeltraject

 

Let op! Uw therapeut moet een van de volgende kwaliteitsregistraties hebben:

 • Uw fysiotherapeut, manueel therapeut of fysiotherapeut voor bekken-, oedeem-, geriatrische of psychosomatische fysiotherapie moet geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk fysiotherapie
 • Uw oefentherapeut Mensendieck of Cesar of oefentherapeut voor bekken-, geriatrie- of psychosomatische oefentherapie moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Uw huidtherapeut moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij uw zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wilt u naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker checkt u snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat u zelf betaalt

Soms moet u een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in de meeste gevallen

Behandelingen die de basisverzekering vergoedt, vallen onder uw eigen risico. Dat geldt dus ook voor de valpreventieve beweeginterventie. Behandelingen die Bewuste Keuze Start en Bewuste Keuze Extra vergoeden, vallen niet onder uw eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat u nodig heeft

Check even of wat hieronder staat voor u geldt. Anders loopt u misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Alleen voor de valpreventieve beweeginterventie. Daarvoor moet u vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als u fysio- of oefentherapie krijgt op een andere locatie dan de praktijk van uw therapeut of bij u thuis, bijvoorbeeld op uw werk, moet u vooraf toestemming van ons hebben. Wij geven alleen toestemming als daar een medische reden voor is. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat u nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die u niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties