ONVZ

Marktconforme prijzen

Soms vergoeden onze basisverzekeringen zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners volledig. Voorwaarde is dan wel dat de zorgverlener prijzen hanteert die voor die zorg gebruikelijk zijn. We noemen dit ook wel 'marktconforme' prijzen. 

Wat is marktconform?

De Zorgverzekeringswet stelt een grens aan hoeveel de basisverzekering vergoedt. Voor een naturaverzekering werkt dat anders dan voor een restitutieverzekering.

  • Een naturaverzekering vergoedt voor gecontracteerde zorg de afgesproken prijs. En voor niet-gecontracteerde zorg, de maximale vergoeding van de zorgverzekeraar.
  • Een restitutieverzekering vergoedt de zorg, als de prijs daarvan marktconform is. Dat betekent dat de prijs van de zorg niet onredelijk hoog is in vergelijking met de prijs van dezelfde zorg bij andere zorgverleners. Als een zorgverlener een 'excessieve prijs' vraagt voor de zorg, dan mag de basisverzekering het excessieve deel van die prijs niet vergoeden.

Heeft u ONVZ Bewuste Keuze?

Dan heeft u een naturaverzekering. Daarom gelden voor niet-gecontracteerde zorg onze maximale vergoedingen

Heeft u ONVZ Vrije Keuze?

Dan heeft u een combinatie van een natura- en restitutieverzekering. Dan geldt er voor sommige niet-gecontracteerde zorg een maximale vergoeding. Voor andere zorg geldt de marktconforme vergoeding. U leest hieronder wat dat voor u betekent.

De marktconforme vergoeding is geen vooraf vastgesteld bedrag

Wat in een bepaalde situatie marktconform is, is namelijk afhankelijk van wat andere zorgverleners vragen voor dezelfde zorg. En de Zorgverzekeringswet zegt dat de zorgverzekeraar moet aantonen dat een gedeclareerde prijs in een individueel geval onredelijk hoog is en niet marktconform. Daarbij past niet dat wij vooraf een maximale vergoeding bepalen en alles boven die vergoeding afwijzen. Een lijst met marktconforme prijzen hebben we dan ook niet.

Dit doen we bij medisch-specialistische zorg

Bij medisch-specialistische zorg (msz) hebben we in onze administratieve systemen een marktconforme grens ingericht. Die hebben we bepaald aan de hand van alle prijzen die bij ons zijn gedeclareerd voor msz in het vorige kalenderjaar. Dus niet hetzelfde jaar waarin u de behandeling krijgt. Daarom verhogen we die prijzen met de prijsindexatie van het huidige jaar.

Voor de marktconforme grens in onze systemen passen we op de prijzen het zogenaamde p95-criterium toe. Dit betekent dat we bij elke behandeling of 'dbc-zorgproduct' bepalen bij welk bedrag 95% van de zorgverleners (zowel gecontracteerd als niet-gecontracteerd) de zorg voor die prijs levert. Deze benadering zorgt ervoor dat bijzondere tarieven, die niet standaard zijn voor de Nederlandse markt, de marktconforme grens niet onredelijk ophogen.

En als een zorgverlener een (te) hoge prijs rekent?

Komt de prijs van een zorgverlener boven onze marktconforme grens? Dan nemen we contact op met de zorgverlener en vragen om een toelichting. Zo beoordelen we bijvoorbeeld of er medisch inhoudelijke argumenten zijn voor de hoge prijs. En kijken we of er andere marktomstandigheden zijn waarmee we rekening moeten houden.

U kunt ook zelf contact met ons opnemen als er in uw individuele geval sprake is van een medisch inhoudelijke reden waarom specifieke zorg tegen een hogere prijs nodig is. Wij zijn altijd bereid hiernaar te kijken en op basis hiervan uw declaratie opnieuw te beoordelen.

Blijven we na de beoordeling bij ons standpunt dat de prijs niet marktconform is? En is de zorgverlener niet bereid om zijn prijs aan te passen? Dan bepalen we een marktconforme vergoeding voor de zorg. Het gedeelte daarboven moet u dan zelf betalen.

En bij zorg in het buitenland?

In Nederland brengen ziekenhuizen zorg in rekening met een dbc-zorgproduct. Dit staat voor diagnose behandel combinatie. Zo'n zorgproduct omvat alle zorg die u krijgt voor een bepaalde aandoening of ziekte. Stel: u breekt een been. Dan vallen alle onderzoeken, behandelingen en afspraken hiervoor, binnen een bepaalde periode, onder één dbc-zorgproduct. Buitenlandse zorgverleners werken hier niet mee. Daarom vertalen we medisch-specialistische zorg buiten Nederland naar het meest passende dbc-zorgproduct. Daarvoor vergoeden we het marktconform Nederlands tarief.

Dit marktconform Nederlands tarief berekenen zoals het hierboven staat.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties