2024

Vervangende mantelzorg

Kan uw mantelzorger even niet voor u zorgen? Of kunt u als mantelzorger even geen zorg bieden?

Deze vergoeding is er alleen voor de basisverzekering ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor een partner, familielid of vriend(in) met een ziekte of beperking. Bent u mantelzorger, maar moet u er langere tijd tussenuit? Of kan uw mantelzorger voor langere tijd geen zorg bieden? Bijvoorbeeld door vakantie of een medische behandeling? Dan kunt u vervangende mantelzorg krijgen.

Heeft u een vervangende mantelzorger nodig? Bespreek dan eerst met de gemeente van degene die de mantelzorg krijgt op welke manier zij u kunnen ondersteunen.

Biedt de gemeente u geen vervangende mantelzorg? En heeft de mantelzorger 3 maanden of langer minimaal 8 uur per week mantelzorg gegeven? Neem dan contact op met de ZorgConsulent om een vervangende mantelzorger te regelen.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden vervangende mantelzorg die de ZorgConsulent voor u regelt. Als u mantelzorg krijgt, of als u mantelzorger bent. Heeft u allebei zo’n aanvullende verzekering? Dan keren wij de vergoeding voor die situatie 1 keer per kalenderjaar uit. Zijn dit niet dezelfde aanvullende verzekeringen? Dan geldt de hoogste vergoeding. De maximale vergoeding per kalenderjaar staat bovenaan deze vergoeding.

De aanvullende verzekering OntzorgPlus vergoedt vervangende mantelzorg als u zelf mantelzorger bent en door een ernstig ongeval of een ernstige aandoening onverwacht in het ziekenhuis belandt. OntzorgPlus vergoedt de vervangende mantelzorg dan voor maximaal 2 weken. Ook Superfit vergoedt dit, want OntzorgPlus maakt daarvan onderdeel uit.

Dit wordt niet vergoed

  • vervangende mantelzorg als u een Wlz-pgb heeft

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor vervangende mantelzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor vervangende mantelzorg geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Vraag de vervangende mantelzorg op tijd aan bij de ZorgConsulent

Anders kunnen wij de vervanging niet op tijd voor u regelen, of krijgt u geen vergoeding. Bij OntzorgPlus kan de ZorgConsulent ook toestemming geven om de vervanging zelf te regelen.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • U moet eerst bij de gemeente vragen of die u kan helpen.

  • Vervangende mantelzorg is ondersteuning in de thuissituatie. Als er medisch hulp nodig is, loopt dat via de thuiszorg of huisarts.

  • De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Superfit heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties