Alle artikelen

Online naar de audioloog: zo werkt een videoconsult

  • Categorie: E-health
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 4 min
  • Datum: 10 oktober 2021

Digitale hulp bij hoorproblemen: dat klinkt als muziek in de oren. ONVZ biedt als eerste zorgverzekeraar zo’n videoconsult aan. Tijdens het consult schuift de audioloog online aan bij de slechthorende en de audicien om samen naar een oplossing te zoeken. Wat zijn de voordelen? Hoe verloopt deze sessie? En hoe vraag een consult aan?

De vraag naar hoorzorg is sterk toegenomen en mede door vergrijzing is het einde van deze toename voorlopig nog niet in zicht. Daarom introduceren ONVZ, Stichting HoorProfs en Hoortoestel Advies Centrum het videoconsult audiologie. Zo hoef je als verzekerde niet meer fysiek naar een audioloog voor een consult. Dat biedt veel voordelen: geen lange wachtlijst, geen extra reistijd en direct overleg tussen audicien en audioloog.

Audioloog

HoorProfs

Bij Stichting HoorProfs zijn ruim honderd zelfstandige vakaudiciens aangesloten, verspreid over heel het land. De audiciens zijn merkonafhankelijk, gediplomeerd en bieden een uitgebreid assortiment hoortoestellen en -hulpmiddelen. Ze werken nauw samen met KNO-artsen en klinisch fysicus-audiologen. Hierdoor kunnen zij samen met de cliënt een gepersonaliseerde hooroplossing bieden die afgestemd is op het gehoorverlies, de akoestische omstandigheden en iemands persoonlijke situatie.

Direct goede hulp

Thijs Thielemans werkt als klinisch fysicus-audioloog en richtte in 2018 het Hoortoestel Advies Centrum op. In samenwerking met HoorProfs ontwikkelde hij de online consulten: ‘We zagen dat de wachttijden voor audiologische zorg steeds langer werden en dat de communicatie tussen audicien, audioloog en cliënt efficiënter kon. Normaliter loop je als klant met een gehoorprobleem de winkel van de audicien in. De audicien stelt de diagnose en bepaalt of de expertise van een audioloog of KNO-arts nodig is.’

‘Je moet dan een verwijsbrief van de huisarts krijgen om gebruik te maken van deze expertise. Een lang proces met wachttijd, doorlooptijd, reistijd en lange lijnen tussen de audicien en audioloog. Dit is voor de cliënt al helemaal vervelend als je een relatief simpele zorgvraag hebt. Daarom bedachten we het videoconsult audiologie. Zo komt de zorgvraag op de juiste plek terecht.’

Digitale afspraak

Tijdens het videoconsult neemt de audioloog via een beveiligde internetverbinding deel aan de afspraak. Thielemans: ‘De slechthorende is met de audicien op locatie van de audicien. De audioloog schuift online aan en krijgt zo beter zicht op de persoonlijke zorgvraag. De audicien en de audioloog werken ieder vanuit hun eigen expertise en bundelen die kennis. Zo kunnen zij, samen met de cliënt, de meest geschikte combinatie van hoortoestel, oorstukje en instellingen kiezen. De audioloog kan op afstand verbinding maken met de hoortoestellen en de instellingen zo nodig aanpassen.’

Voordelen

Volgens Thielemans biedt een digitale afspraak enorm veel voordelen: ‘De cliënt kan bij zijn of haar regionale audicien blijven en hoeft niet stad en land af te reizen om een audioloog te zien. Daarbij hoeft diegene het hoorprobleem maar één keer uit te leggen en zoeken de audicien, audioloog en cliënt in een driegesprek naar een oplossing.‘

‘Een ander voordeel is dat er geen lange wachtlijsten ontstaan. De audicien plant zelf in de agenda van de audioloog een afspraak in. Een verwijzing van een arts is dus niet nodig. Voordat het videoconsult begint, verstuurt de audicien via een beveiligd systeem de gegevens en metingen van de cliënt naar de audioloog. Zo kan de audioloog goed voorbereid het consult ingaan en is de afspraak nog effectiever.’

Toch een fysiek bezoek

Thielemans vertelt dat een videoconsult niet verplicht is: ‘De audicien beoordeelt of de cliënt op afstand geholpen kan worden door een audioloog. Als dit het geval is, overlegt de audicien met de cliënt en wordt de ruimte geboden om te kiezen voor een digitale of fysieke afspraak. Tijdens een videoconsult kan ook duidelijk worden dat de cliënt meer zorg nodig heeft dan digitaal mogelijk is. Dan verwijzen we diegene alsnog door voor uitgebreide audiologische zorg.’

Bronnen: Thijs Thielemans, HoorProfs.nl en Hoortoesteladviescentrum.nl.

Meer weten over het videoconsult audiologie?

Wij zijn de eerste zorgverzekeraar die het videoconsult audiologie vanuit de basisverzekering vergoeden. Hier vind je een HoorProfs Audicien bij jou in de buurt. Voor meer informatie over audiologische zorg kun je terecht op onze vergoedingspagina.