Deze 5 eHealth-oplossingen maken de zorg thuis persoonlijker

13 juli 2022 | E-health | Interview | 3 min. leestijd

Medicijndispensers, slimme meters, digitale communicatie en zorgrobots die voor dagstructuur zorgen: ook in de wijkverpleging en -verzorging is eHealth in opmars. Maakt het de zorg onpersoonlijk? Integendeel, zegt Jantine Wilschut, innovatieadviseur wijkverpleging bij Lelie zorggroep.

‘Dat eHealth de zorg onpersoonlijk maakt, is een hardnekkig misverstand’, vertelt Jantine. ‘Mensen zijn bang dat de zorg eronder lijdt als ze minder zorgverleners over de vloer krijgen. Onze ervaring is juist dat we met virtuele thuiszorg maatwerk kunnen leveren. En dat je er cliënten precies die zorg mee kunt geven die ze nodig hebben om hun zelfstandigheid te behouden en langer thuis te kunnen blijven wonen.’

Eenzaamheid bestrijden

Veel thuiswonende ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn bang om te vereenzamen als de vaste bezoekjes van de thuiszorgmedewerkers uitblijven ‘Daarom is het belangrijk dat ze ervaren dat er eHealth-oplossingen bestaan die hen juist in staat stellen om onder de mensen te zijn’, zegt Jantine. ‘Denk aan een tablet waarmee ze kunnen Facetimen met de kleinkinderen of online een kerkdienst kunnen bijwonen. Tijdens de coronalockdowns zijn veel mensen hiermee vertrouwd geraakt. Onze cliënten kunnen ook videobellen met hun welzijnscoach. Dat zijn medewerkers die de tijd nemen om met cliënten te praten over hun gezondheid, waar wijkverpleegkundigen steeds minder tijd voor hebben. Als je eHealth goed inzet, kun je er eenzaamheid mee bestrijden.’

Wat moet er nog gebeuren?

Van de cliënten van Lelie zorggroep die thuisverpleging en -verzorging krijgen, wordt inmiddels bijna de helft bediend met een of meer eHealth-oplossingen. Wat is er nodig voor een grote doorbraak van virtuele thuiszorg, waarmee ook passende zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, binnen handbereik komt? ‘Het zou om te beginnen helpen als de schakels in de zorgketen beter op elkaar aansluiten’, zegt Jantine. ‘Om een voorbeeld te geven: het is lastig om een cliënt enthousiast te maken voor eHealth als de huisarts zegt: “Met uw indicatie krijgt u drie keer op een dag bezoek van de thuiszorg”. Ook komt het voor dat een cliënt bij zijn ontslag uit het ziekenhuis een bloeddrukmeter meekrijgt, terwijl wij een heel ander type gebruiken.’

Meer afstemming dus. En een verandering in de mindset van cliënten, hun mantelzorgers, van iedereen. Jantine: ‘We vinden allemaal dat we recht hebben op zorg. Voor veel ouderen is het moeilijk te verkroppen dat ze voor hun gevoel niet de zorg krijgen die ze verdienen. “Heb ik daar mijn hele leven zorgpremie voor betaald?” Maar er is nu eenmaal een tekort aan zorgprofessionals en dat wordt de komende jaren alleen maar groter. Met eHealth kunnen we dezelfde hoeveelheid en kwaliteit zorg blijven leveren met minder mensen. Daar is iedereen bij gebaat.’

5 eHealth-toepassingen voor persoonlijke thuiszorg


1. Valdetectie
Beweegt iemand plotseling niet meer of maakt hij een val, dan krijgt de wijkverpleging een noodmelding en gaat iemand poolshoogte nemen. Jantine: ‘De val voorkom je er niet altijd mee, maar je bent wel snel ter plaatse om de cliënt te helpen. Deze wetenschap geeft cliënten een veilig gevoel, het geeft hun zelfredzaamheid terug. Ze durven zich bijvoorbeeld weer zelf te douchen en zijn hiervoor niet meer afhankelijk van thuiszorg.’

2. Medicijndispenser
Dit apparaat reikt de cliënt op het juiste tijdstip de juiste medicatie aan. Een geluid- of lichtsignaal herinnert hem eraan dat het tijd is om de medicijnen in te nemen. Reageert hij daar niet op, dan krijgt de thuiszorgorganisatie een melding. Dankzij een medicijndispenser hoeft de cliënt niet meer te wachten op een zorgverlener die hem de medicatie aanreikt.

3. Slimme meetapparatuur
‘De slimme meters die nu op de markt zijn, werken allemaal vrij eenvoudig en hebben een enorme gezondheidsimpact’, zegt Jantine. ‘Cliënten kunnen zelf hun gewicht, bloeddruk, glucose en andere lichaamswaarden meten, als een wearable dat al niet voor hen doet. De meetgegevens komen automatisch in het cliëntsysteem. Bij afwijkingen of onregelmatigheden krijgt de thuiszorgorganisatie een seintje.’

4. Hulp bij dagstructuur
Mensen die vergeetachtig zijn of met beginnende dementie zijn gebaat bij een duidelijke dagstructuur. Een pop-upbericht op de tablet of tv of een heuse robot herinnert hen eraan dat het tijd is voor het ontbijt, de oefeningen van de fysiotherapeut en andere belangrijke dagactiviteiten. Jantine: ‘Familieleden zijn vaak ongerust. Zorgt mama wel goed voor zichzelf? Deze technologie kan veel zorgen wegnemen.’

5. Sensoren in huis

Sensoren registreren in welke ruimten van het huis de cliënt verblijft en hoe lang. Ze nemen afwijkingen waar in het leefpatroon van de cliënt, die op een onveilig of ongezonde situaties kunnen duiden. Jantine: ‘Als iemand twintig keer op een dag naar de wc gaat, dan komt de wijkverpleegkundige langs om na te gaan of dit door een blaasontsteking komt. Gaat de koelkast weinig open en dicht, dan eet de cliënt misschien niet gezond genoeg. Zeker als ouderen vergeetachtig worden en niet goed kunnen vertellen wat ze zoal doen op een dag, bieden deze sensoren uitkomst.’

Inspiratiesessie wijkverpleging

Jantine was een van de sprekers tijdens de Inspiratiesessie Wijkverpleging op 21 juni. Deze hebben we georganiseerd met zorgorganisatie Icare en beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Je kunt de sessie hier terugkijken.