ONVZ

Inzicht in tarieven

Moet u een medische behandeling ondergaan? Dan wilt u vast graag weten welke kosten ONVZ vergoedt. Wij kunnen u in de meeste gevallen vertellen of uw behandeling wordt vergoed. En wanneer het eigen risico van toepassing is. Zo weet u wat de financiële gevolgen zijn van uw keuze.

Prijsafspraken

Heeft u een zorgverzekering bij ONVZ? Dan heeft u optimale vrije keuze van zorg. Uw vrije keuze is ons uitgangspunt. Dat betekent dat ONVZ de kosten van bijna alle zorgsoorten volledig vergoedt. Uitzondering hierop zijn de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging (thuiszorg). Hiervoor gelden sinds 1 sinds 2021 maximale vergoedingen als u naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft.

Voorwaarde is wel dat de zorgverlener prijzen hanteert die voor die zorg gebruikelijk zijn. We noemen dit ook wel 'marktconforme' prijzen. Natuurlijk zijn ook de polisvoorwaarden van toepassing. Net als het verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico.

Om de zorgkosten in de hand te houden maakt ONVZ afspraken met een belangrijk deel van de zorgverleners over de prijs. Voor de vergoeding van uw behandeling maakt het niet uit of ONVZ met een zorgverlener zo'n prijsafspraak heeft of niet.

ONVZ heeft geen eigen lijst met marktconforme vergoedingen opgesteld. 'Marktconform' betekent bij ons namelijk letterlijk: 'conform de markt'. En dus niet: 'wat de verzekeraar vooraf marktconform vindt'. 

Soms constateert ONVZ dat een nota van een zorgverlener niet marktconform is. Bijvoorbeeld omdat die extreem hoog is. In zo'n geval neemt ONVZ contact op met de zorgverlener om over de prijs te praten. Wil een zorgverlener niets aan de prijs doen? Dan kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Prijzen bij ziekenhuiszorg

Voor een groot deel van de ziekenhuiszorg gelden vrije prijzen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken over deze zorg prijsafspraken. Deze afspraken kunnen per ziekenhuis verschillen, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit of het aantal patiënten dat wordt behandeld. Hierdoor betaalt ONVZ voor dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis mogelijk meer dan in het andere.

De prijzen in de ziekenhuiszorg, behandelcentra en geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden berekend volgens de zogeheten dbc-systematiek. De manier waarop dat gebeurt, kan elk jaar veranderen. Daardoor is het moeilijk om de prijzen van verschillende jaren met elkaar te vergelijken.

Indicatie van de kosten

Wilt u weten wat de zorg in een bepaald ziekenhuis kost? Wij kunnen u een indicatie geven van de te verwachten kosten. Dit woord 'indicatie' is belangrijk: wat de zorg in uw geval precies kost, kunnen wij u vooraf nooit vertellen.

Dat heeft meerdere redenen. Zo is vooraf nooit met zekerheid te bepalen welke dbc voor u in rekening gebracht wordt: een extra consult of een complicatie bij de behandeling kan al leiden tot een andere dbc, en dus tot andere kosten. Bovendien zijn prijsafspraken met zorgverleners niet altijd op 1 januari van het huidige jaar definitief. In dat geval geven wij een indicatie op basis van de prijs uit het vorige kalenderjaar.

Wilt u van ons een indicatie van de kosten? Vertelt u ons dan zo goed mogelijk welke behandeling u verwacht. Of dat het alleen om een consult gaat. Ook vragen wij naar de zorgverlener van uw keuze. Wij kunnen u dan in de meeste gevallen direct laten weten of de zorg vergoed wordt en in hoeverre kosten onder uw eigen risico vallen.

Wilt u meer gespecificeerde informatie? Vraag dan bij de zorgverlener de code van de te verwachten dbc na. Wij zullen u dan binnen 5 werkdagen een indicatie van de te verwachten kosten geven.

Goed om te weten

  • Om u goed te kunnen helpen is het handig als u de gegevens van de zorgverlener van uw keuze bij de hand heeft.

  • Dat betekent dat u de kosten tot aan het bedrag van uw eigen risico zelf moet betalen. De overheid heeft bepaald dat het verplichte eigen risico 2022 € 385 is. Als u heeft gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico van € 500, dan is uw eigen risico in 2022 dus € 885. Daardoor moet u soms de hele nota zelf betalen. Als de behandeling in het volgende kalenderjaar doorloopt, wordt het eigen risico in het nieuwe jaar opnieuw in rekening gebracht.

  • Houdt u hier rekening mee, voordat u onaangenaam verrast wordt door de kosten van het te verrekenen eigen risico.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties