2024

Geneesmiddelen basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de meeste medicijnen.

Deze vergoeding geldt alleen voor ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt vrijwel alle gangbare geneesmiddelen, die u op recept krijgt. En de dienstverlening en de begeleiding van de apotheek die daarbij hoort. Alle geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt, zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs). Op medicijnkosten.nl kunt u zien of uw geneesmiddel is opgenomen in het gvs. Daar staat ook per geneesmiddel welke voorwaarden gelden, of er een maximale vergoeding is en of er een eigen bijdrage geldt.

Wat de Vrije Keuze Basisverzekering precies vergoedt, zetten we hieronder op een rij. En leggen we verder uit in ons reglement Farmaceutische zorg 2024. Dit reglement maakt dus ook onderdeel uit van deze vergoeding.

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt de volgende geneesmiddelen:

 1. geneesmiddelen die in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering staan. In die bijlage staan bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen. Zijn er onderling vervangbare geneesmiddelen? Dan vergoeden wij alleen de geneesmiddelen die wij hebben aangewezen. Soms moet u voor een geneesmiddel aan specifieke voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebben. Dat staat in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering

 1. geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt (‘magistrale bereidingen’) of bij een andere apotheek laat maken (‘doorgeleverde bereidingen’). Het mag niet gaan om een geneesmiddel dat (bijna) hetzelfde is als een geneesmiddel dat volgens 1 niet wordt vergoed. Behalve als in de Regeling zorgverzekering staat dat het wel mag

 1. geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland, die met toestemming van de overheid in Nederland worden gemaakt of uit het buitenland worden gehaald. Uw arts vraagt dit speciaal voor u aan als u een zeldzame ziekte heeft

 1. bij een tijdelijk tekort aan een geneesmiddel van nummer 1: een vervangend geneesmiddel uit het buitenland

De vergoedingen bij 2, 3 en 4 gelden alleen voor rationele farmacotherapie. Dat betekent dat we uit onderzoek weten dat de behandeling met het geneesmiddel, in de vorm (bijvoorbeeld pil, injectie of zalf) die voor u geschikt is, goed werkt. En die behandeling ook het meest economisch is voor de basisverzekering.

Onder de vergoeding van 1 vallen heel veel geneesmiddelen. Vaak zijn het onderling vervangbare geneesmiddelen. Ze hebben dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm. Maar er zijn verschillende fabrikanten die hun eigen middel op de markt brengen. Met hun eigen prijs. In bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering zijn de onderling vervangbare medicijnen in groepen (clusters) bij elkaar gezet. En is een vergoedingslimiet bepaald. Alles boven die vergoedingslimiet moet u zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage.

Voor de meeste clusters van onderling vervangbare geneesmiddelen uit bijlage 1 wijzen wij 1 of meer specifieke geneesmiddelen aan. Dat betekent dat we voor die clusters alleen die aangewezen geneesmiddelen vergoeden. Die aangewezen geneesmiddelen vallen niet onder uw eigen risico. Maar voor de dienstverlening van de apotheek die daarbij hoort, zoals de terhandstelling of een begeleidingsgesprek, geldt uw eigen risico wel. De aangewezen geneesmiddelen staan op onze lijst voorkeursgeneesmiddelen. Deze lijst kunnen wij in de loop van het jaar wijzigen of uitbreiden.

Voor enkele clusters van onderling vervangbare geneesmiddelen uit bijlage 1 wijzen wij alle generieke geneesmiddelen aan. Over deze generieke geneesmiddelen betaalt u wel eigen risico. Van de apotheek krijgt u op basis van uw recept en medische situatie het meest passende geneesmiddel mee. Wij maken daarover afspraken met de apotheken. Als u bij die apotheken een ander geneesmiddel wilt, kunt u dat bespreken met uw arts of met de apotheek.

Is een ander geneesmiddel dan wij hebben aangewezen voor u medisch gezien nodig? Dus een merkgeneesmiddel of een ander middel dan op onze lijst voorkeursgeneesmiddelen staat? Dan schrijft uw arts dat, zo nodig met uitleg, op het recept. En vergoeden wij dat geneesmiddel toch. U betaalt daarover dan ook altijd eigen risico.

De eigen bijdragen betaalt u zelf, maar nooit meer dan € 250 per jaar. De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden die eigen bijdragen volgens de vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Zorgverlener zonder contract

U kiest zelf naar welke apotheek u gaat. Om te voorkomen dat u zelf moet bijbetalen, voor de geneesmiddelen en de dienstverlening, adviseren wij u naar een gecontracteerde apotheek te gaan. In onze Zorgzoeker ziet u met welke apotheken wij een contract hebben.

Heeft uw apotheek geen contract met ons? Dan gelden er maximale vergoedingen. Voor de geneesmiddelen en voor de dienstverlening van de apotheek.

Dit vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering niet

 • geneesmiddelen bij wetenschappelijk onderzoek
 • geneesmiddelen die volgens de wet beschikbaar zijn voor bepaalde schrijnende gevallen
 • maagzuurremmers, als u deze niet chronisch moet gebruiken
 • de volgende zelfzorggeneesmiddelen als u die niet chronisch moet gebruiken: laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, tegen diarree of droge ogen, of om de maag te legen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm (zoals een pil, drankje, zetpil of pleister)
 • alle andere zelfzorggeneesmiddelen
 • dienstverlening en begeleiding van de apotheek die hoort bij geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt

Andere vergoedingen

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt de volgende middelen niet. Uw aanvullende verzekering soms wel:

Voor sommige geneesmiddelen gelden ook andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Maar totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering de eigen bijdragen. Zo werkt de eigen bijdrage

Het eigen risico

Voor de specifiek aangewezen geneesmiddelen op onze lijst voorkeursgeneesmiddelen geldt geen eigen risico. Voor alle andere (aangewezen) geneesmiddelen uit de basisverzekering geldt het eigen risico wel. Het eigen risico geldt ook als de Vrije Keuze Basisverzekering uw eigen bijdragen boven € 250 vergoedt. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben voor het geneesmiddel

Wij vergoeden geneesmiddelen alleen als ze zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant .

Voor sommige geneesmiddelen moet u vooraf toestemming vragen

Sommige geneesmiddelen vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de Medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

 • Als u ook behandeling krijgt van de Wlz-instelling, dan horen geneesmiddelen daarbij.

 • Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

  • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
  • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
  • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
  • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
  • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
  • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
  • maximaal 1 maand in andere gevallen

  Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties