ZakelijkBereken premieEnglish

  • Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Belangrijkste wijzigingen basisverzekering 2019

Geneesmiddelen: maximering eigen bijdrage medicijnen

Wie medicijnen gebruikt waarvoor hij of zij moet bijbetalen, is hier vanaf komend jaar maximaal 250 euro per jaar aan kwijt.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

De gecombineerde leefstijlinterventie wordt volgend jaar vergoed uit de basisverzekering

Oefentherapie bij COPD

Oefentherapie bij ernstige COPD wordt in 2019 uit de basisverzekering vergoed vanaf de eerste behandeling, tot maximaal 70 behandelingen.

Nog niet bij ons verzekerd?

Met een zorgverzekering van ONVZ bent u verzekerd van optimale keuzevrijheid. Bent u ook benieuwd naar wat ONVZ voor u kan betekenen? Bekijk dan onze zorgverzekeringen 2019 en bereken uw premie.  

Eigen risico 2019

Het eigen risico is een bedrag dat een verzekerde eerst zelf moet betalen, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. In 2018 was het wettelijk verplicht eigen risico € 385.

Wat verandert er?

Niets. Het eigen risico blijft per 1 januari 2019 hetzelfde als in 2018, namelijk € 385.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer in de basisverzekering wordt in 2019 verruimd. Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer (maar niet de ambulance) van en naar een behandeling.

Wat verandert er?

Wanneer u nierdialyse, chemo-, radio- of immuuntherapie ondergaat, krijgt u niet meer alleen het vervoer naar deze behandelingen vergoed, zoals in 2018 nog het geval is. Ook het vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling, worden in 2019 vergoed.

Medisch-specialistische zorg

De periode waarvoor 2 medisch-specialistische behandelingen voorwaardelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering, is verlengd. De overheid heeft enkele jaren geleden 2 behandelingen voor een periode van 4,5 jaar voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Het gaat om borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie (AFT) en een nieuwe behandeling bij een bepaalde vorm van hernia (PTED bij lumbale hernia).

Wat verandert er?

Bovenstaande behandelingen worden voor een bepaalde tijd uit de basisverzekering vergoed, zodat onderzoekers in die periode gegevens kunnen verzamelen over de effectiviteit van de behandeling. De periode waarvoor deze voorwaardelijke toelating geldt, is nu verlengd. Als u een van de patiënten bent voor wie deze behandeling zou kunnen werken, dan kunt u de behandeling vergoed krijgen. U moet dan wel meedoen aan het onderzoek.

Farmacie: paracetamol, vitaminen en mineralen

Vanaf 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit de basisverzekering. Paracetamol, vitaminen en mineralen worden in bepaalde gevallen in 2018 nog vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij deze paracetamol, vitaminen en mineralen uit de aanvullende verzekeringen Optifit en hoger.

Andere wijzigingen

Akte van cessie

Vanaf 1 januari 2019 kunt u niet meer zonder onze toestemming uw recht op vergoeding van zorgkosten aan iemand anders overdragen via een zogenaamde akte van cessie. Ook kunt u dat recht niet gebruiken om iemand anders zekerheid te geven dat u een nota van die ander gaat betalen. Wij vinden het belangrijk dat u de nota voor verzekerde kosten zelf te zien krijgt, als u naar een zorgverlener gaat, met wie wij geen afspraken hebben.

Tussentijdse opzegging

Er is een reden toegevoegd om tussentijds de basisverzekering te mogen opzeggen: U mag binnen 6 weken de zorgverzekering opzeggen als wij medische gegevens van u hebben bekeken die niet voor ons bestemd waren.

Eigen bijdragen

De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Geneesmiddelen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

De jaarlijkse aanpassing van de lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen.

Medisch-specialistische revalidatie

Vanaf 1 januari 2019 moet u soms vooraf toestemming vragen als u poliklinische interdisciplinaire revalidatie krijgt. Dat is revalidatie door een team van verschillende behandelaars, zonder dat u wordt opgenomen. Met veel zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over de revalidatie die wij vergoeden vanuit de basisverzekering. Als zij deze zorg leveren, is toestemming vooraf niet nodig. U kunt het overzicht van deze zorgverleners downloaden. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan moet u ons wel om toestemming vragen voordat u aan deze behandeling begint.

Hulpmiddelen (algemeen)

Voor 2018 hebben wij onze polisvoorwaarden ‘vertaald’ in Algemene regels en Vergoedingen. Voor 2019 hebben wij ook ons Reglement Hulpmiddelen in een nieuw jasje gestoken. Waar u recht op heeft, is niet veranderd. Wel de manier waarop wij dit hebben opgeschreven. Ook hebben we, zoals ieder jaar, enkele voorschriftvereisten en gebruikstermijnen bijgewerkt. Via de pagina vergoeding Hulpmiddelen vindt u alle informatie die u nodig heeft.  

Hulpmiddelen (verbandmiddelen)

Zorgverzekeraars hebben samen een lijst opgesteld van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen) die de basisverzekering vanaf 1 januari 2019 niet meer vergoedt. Het gaat om verbandmiddelen die vergelijkbaar zijn met zelfzorgmiddelen. Of om verbandmiddelen die alleen worden gebruikt bij een behandeling in een ziekenhuis en daarom onder de ziekenhuiskosten horen te vallen.

Verpleging en verzorging

Vanaf 1 januari 2019 moet u ons soms vooraf om toestemming vragen als u verpleging en verzorging krijgt. Met veel zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over de zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Als zij deze zorg leveren, is voorafgaande toestemming niet nodig. Een overzicht van de zorgverleners met wie wij afspraken hebben gemaakt vindt u op onze website. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan moet u ons vooraf om toestemming vragen.

Mondzorg (kunstgebit)

Het bedrag waarboven u toestemming moet vragen voor een gebitsprothese (kunstgebit) wordt gelijkgetrokken. Zowel bij de tandarts als bij de tandprotheticus ligt dit nu op € 650.

Mondzorg (toestemming aanvragen)

Zorgverzekeraars hebben met elkaar en met zorgverleners afspraken gemaakt over mondzorg waarvoor toestemming vooraf nodig is. Deze landelijke afspraken vanaf 1 januari 2019 kunt u ook terugvinden in onze Vergoedingen. Er zijn in 2019 veranderingen voor kaakchirurgie en er is toestemming nodig als de tandarts bij kinderen een uitgebreide röntgenfoto moet maken.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.