2024

Wijzigingen basisverzekering 2024

In dit overzicht vindt u de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2024. We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen. 

Wat verandert er voor u?

 • Verplicht eigen risico

  Het wettelijk verplicht eigen risico blijft gelijk. Ook voor 2024 is dat € 385. Dit verplicht eigen risico wordt vastgesteld door de overheid.

  Vrijwillig eigen risico

  Per 1 januari 2024 kunt u alleen nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0 of € 500 per jaar. Heeft u nu een ander vrijwillig eigen risico dan € 0 of € 500? Dan verandert er in 2024 niets voor u. Wilt u uw vrijwillig eigen risico aanpassen per 1 januari 2024? Dan kunt u alleen nog kiezen uit € 0 of € 500.

 • Wettelijke eigen bijdragen

  De overheid past voor 2024 de wettelijke eigen bijdragen aan. Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2024 vindt u op onvz.nl/eigen-bijdrage. 

  Eigen bijdrage geneesmiddelen

  Voor sommige geneesmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Deze blijft in 2024 gelijk: u betaalt hiervoor nooit meer dan € 250. Heeft u een aanvullende verzekering Benfit of hoger? Dan wordt de eigen bijdrage voor geneesmiddelen ook vergoed.

 • Maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde farmacie

  Gebruikt u medicijnen? ONVZ heeft een contract afgesloten met bijna alle apotheken in Nederland. Heeft uw apotheek toch geen contract met ons? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2024 meestal een deel van de kosten zelf, voor uw medicijnen en voor de dienstverlening van de apotheek. Let op: dit geldt ook voor Dieetpreparaten en Anticonceptie.


  In onze Zorgzoeker kunt u controleren of uw apotheek een contract met ons heeft. Is dat niet zo? Kijk dan bij Maximale vergoedingen wat u vergoed krijgt. Uiteraard kunt u ook zoeken naar een apotheek waarmee wij wel een contract hebben.  

  Voorkeursbeleid medicijnen (update per 20-11-2023)

  Gebruikt u medicijnen? Vanaf 1 januari 2024 voeren wij een voorkeursbeleid voor medicijnen. Dit betekent dat ONVZ binnen de meeste groepen vergelijkbare geneesmiddelen één of enkele specifieke geneesmiddelen aanwijst die we vergoeden. En dat we andere vergelijkbare (merk)medicijnen niet meer vergoeden, tenzij uw arts dat voor u medisch noodzakelijk vindt.


  In de lijst ‘voorkeursgeneesmiddelen’ leest u om welke medicijnen het gaat. Voor deze voorkeursgeneesmiddelen geldt geen eigen risico. Voor de dienstverlening van de apotheek die daar bij hoort, zoals de terhandstelling of een begeleidingsgesprek, geldt uw eigen risico wel.  

   

 • Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

  Heeft uw kind overgewicht of obesitas? Dan kan de huisarts u verwijzen naar een begeleider voor uw kind en uw gezin. Zo’n begeleidingstraject duurt 3 jaar. De gemeente betaalt dit traject meestal. Maakt een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) voor uw kind deel uit van dat traject? Dan vergoedt de basisverzekering dit begeleidingstraject met de gli vanaf 1 januari 2024. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. U hoeft voor de gli dan dus niets te betalen.

  Gecombineerde leefstijlinterventie (gli) voor volwassenen

  Heeft u diabetes type 2 en overgewicht? Dan vergoedt de basisverzekering soms een gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf 1 januari 2024 mag dat soms ook een gespecialiseerd programma zijn met een startbijeenkomst van twee dagen en medische begeleiding voor het afbouwen van medicijnen. Hiervoor geldt geen eigen risico.

 • Gespecialiseerde oefentherapie

  Heeft u zorg nodig van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck? Die hebben soms een extra specialisatie. Bijvoorbeeld als kinderoefentherapeut of bekkenoefentherapeut. Ook de zorg van deze gespecialiseerde therapeuten vergoeden wij. Voor 2024 staat dit ook in onze vergoedingen vermeld.
  Vanaf 1 januari 2024 moet de oefentherapeut altijd een registratie hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

  Kwaliteitsregistratie fysiotherapie en oefentherapie

  Heeft u zorg nodig van een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar of Mensendieck? Vanaf 1 januari 2024 moet die een kwaliteitsregistratie hebben. Een fysiotherapeut moet een registratie hebben in het kwaliteitsregister van de KNGF of van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Een oefentherapeut moet een registratie hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici. U kunt dit navragen bij uw fysio- of oefentherapeut.

  Paramedische herstelzorg Covid-19

  Heeft u ernstige Covid-19 gehad en bent u aangewezen op paramedische herstelzorg? Dan vergoedt de basisverzekering deze zorg ook nog in 2024.

  Valpreventie

  Heeft u een verhoogd risico om te vallen? En heeft u door lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig van een fysiotherapeut of oefentherapeut? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2024 een valpreventieve beweeginterventie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut.

 • 20-weken echo

  Bent u zwanger en wilt u een 20-weken echo? Vanaf 1 januari 2024 wordt deze echo vergoed door de overheid, en dus niet meer door de basisverzekering. U hoeft de echo nog steeds niet zelf te betalen. U merkt hier dus niets van.

  Kraamzorg

  Heeft u kraamzorg nodig? Vanaf 1 januari 2024 kan de kraamzorgorganisatie de geïndiceerde uren kraamzorg spreiden over maximaal 6 weken vanaf de bevalling. Nu is dat nog maximaal 10 dagen.

 • Uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie) of zorg bij complexe chronische longaandoeningen (CCL)

  Heeft u een verwijzing voor een uitgebreid slaaponderzoek (polysomnografie) of zorg bij complexe chronische longaandoeningen (CCL)? En wilt u voor deze onderzoeken naar een instelling die niet op ons ‘Overzicht toestemmingsvrije instellingen voor CCL en polysomnografie’ staat? Dan heeft u daarvoor vanaf 1 januari 2024 vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming vergoeden we deze zorg niet.

  Medisch-specialistische revalidatie

  Zorginstituut Nederland heeft de voorwaarden voor vergoeding van medisch-specialistische revalidatie van een revalidatieteam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum aangescherpt. Vanaf 1 januari 2024 moet ook uw revalidatiezorg aan die voorwaarden voldoen.

  Machtiging voor medisch-specialistische zorg in enkele zelfstandige behandelcentra

  Bij ONVZ heeft u optimale keuzevrijheid, met volledige vergoeding voor alle ziekenhuizen en gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (zbc’s). Niet-gecontracteerde zbc’s vergoeden wij ook, maar niet altijd volledig. Soms krijgt u zelf de rekening mee en moet u die bij ons declareren.

   

  Om u vooraf duidelijkheid te geven over de zorg en onze vergoeding, heeft u voor enkele zbc’s vanaf 1 januari 2024 vooraf toestemming van ons nodig. Zonder die toestemming vergoeden wij zorg bij deze zbc’s niet. Een voorlopig overzicht van zbc’s waarvoor dit geldt, vindt u op onze website. 

   

 • Gebruikt u hulpmiddelen? ONVZ heeft een contract afgesloten met veel leveranciers van hulpmiddelen in Nederland. Heeft uw leverancier toch geen contract met ons? Dan moet u vanaf 1 januari 2024 meestal een deel van de kosten voor uw hulpmiddelen zelf betalen. Of u kunt kiezen voor een andere leverancier. 

  In onze Zorgzoeker kunt u controleren of uw leverancier een contract met ons heeft. Is dat niet zo? Kijk dan bij Maximale vergoedingen wat u vergoed krijgt. Uiteraard kunt u ook zoeken naar een leverancier waarmee wij wel een contract hebben.

 • Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg hoeft vanaf 1 januari 2024 niet meer aangesloten te zijn bij VIVIS of SIAC. Om zorg van voldoende kwaliteit te garanderen maakt ONVZ wel afspraken met instellingen over het systematisch verbeteren van kwaliteit en de onafhankelijke toetsing hiervan. 

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Bekijk ook de wijzigingen in onze aanvullende verzekeringen voor 2024.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties