Alle artikelen

Hulp voor de mantelzorger

  • Categorie: Fysiek gezond
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 5 min
  • Datum: 9 november 2021

Mantelzorgen. Dat doen we met liefde, maar het kan zwaar zijn in combinatie met een baan. Nederland telt 5 miljoen mantelzorgers. Misschien ben jij wel één van hen. Wat start met het smeren van een boterham voor een zieke dierbare of een keer helpen met aankleden, eindigt vaak in een dagtaak. Stel dat jij of jouw mantelzorger uitvalt? Wat moet je dan doen? ZorgConsulent en mantelzorgmakelaar Albert Elsendoorn deelt een paar van zijn tips.

Albert: “Ik ben ZorgConsulent en mantelzorgmakelaar bij ONVZ. Concreet houdt dat in dat ik mantelzorgers op weg help wanneer zij met vragen zitten. Wanneer een mantelzorger uitvalt, dan raakt dat in de eerste plaats de persoon die de zorg ontvangt. Is voor de zorg die de mantelzorger geeft geen indicatie bekend? Dan kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op zorg wanneer dat nodig is. Simpel gezegd: valt een mantelzorger acuut uit en is er niets geregeld, dan is er geen instantie in Nederland die te hulp schiet. Vreselijk, maar waar.

In een dergelijke situatie kan ik als mantelzorgmakelaar de verzekerde bijvoorbeeld doorverwijzen naar een indicerend wijkverpleegkundige om thuiszorg te regelen. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het leveren van niet-medische zorg moet ook contact opgenomen worden met hen. En is de mantelzorger aanvullend verzekerd bij ONVZ, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van Senior Service. Zij leveren tijdelijke, vervangende mantelzorg, als aanvulling op de huishoudelijke hulp geleverd vanuit de gemeente. Ik verwijs ook door naar lokale mantelzorgmakelaars, zij weten nu eenmaal beter de weg in een regio dan wij.

Registreer de zorgvraag

Eigenlijk wil je dit soort vervelende situaties vóór zijn. En gelukkig kan dat ook als je vooraf contact opneemt met het zorgloket in de woonplaats van degene die de zorg ontvangt. Registreer de zorgvraag alvast, regel alles wat daarvoor nodig is. Een mantelzorger heeft gewoon hulp nodig. Want acuut of niet, ook een mantelzorger wil een keer op vakantie om de batterij op te laden. En dan is vervanging nodig.”

Wat is mantelzorg?

We spreken officieel van mantelzorg wanneer iemand (minstens) 8 uur per week, voor een periode van minimaal 3 maanden zorg verleent aan een dierbare. Er moet een ‘relatie’ zijn tussen de verzorger en de patiënt. Bijvoorbeeld, zorg aan een partner of kind, familielid of goede vriend.

Ondersteuning voor de mantelzorger

Mantelzorgers hebben vaak met verschillende instanties te maken. Soms is het onduidelijk waar je voor welke ondersteuning terecht kunt. Het is een hele klus om daar achter te komen. Gelukkig kennen onze ZorgConsulenten het zorglandschap als geen ander. Albert: “Als ZorgConsulent informeer ik mantelzorgers ook over alle mogelijkheden en ondersteun ze bij de aanvraag van diverse regelingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Dat houdt onder meer in dat zij vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een traplift of aangepaste douche kunnen verzorgen en vergoeden. Veel mantelzorgers weten niet dat ze daarvoor bij de gemeente terechtkunnen.

We kunnen de mantelzorger ook ontlasten. Daar zijn allerlei oplossingen voor. Zoals de eerder genoemde inzet van een medewerker van Senior Service die (tijdelijk) een deel van de zorgtaken overneemt. Respijtzorg, veelal via de gemeente, is ook mogelijk. De zorgvragende dierbare verblijft dan een aantal dagen in een logeeropvang, zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

En niet geheel onbelangrijk: we ondersteunen mantelzorgers ook op emotioneel vlak. Ik spreek dagelijks mantelzorgers, en ik vind niets gek of ongemakkelijk. Dus weg met die schroom en laat ons je helpen. Daar zijn we voor.”

Mantelzorgondersteuning of mantelzorgmakelaar

Biedt jouw gemeente geen mantelzorgondersteuning of mantelzorgmakelaar? Dan kun je met een aanvullende verzekering Startfit of hoger terecht bij Albert of één van zijn collega’s voor mantelzorgondersteuning. Onze aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden daarnaast de diensten van de mantelzorgmakelaar die de ZorgConsulent voor jou regelt.

Bekijk de maximale vergoeding per kalenderjaar

Vervangende mantelzorger

Heb je een vervangende mantelzorger nodig? Bespreek dan eerst met de gemeente van degene die de mantelzorg krijgt op welke manier zij je kunnen ondersteunen. Biedt de gemeente jouw geen vervangende mantelzorg? Dan kunnen onze ZorgConsulenten vervangende mantelzorg voor je regelen.

Bekijk de vergoedingen voor vervangende mantelzorg