Alle artikelen

‘Mijn ervaring helpt bij de beoordeling van de zorg die we toepassen’

  • Categorie: Levensstijl
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 4 min
  • Datum: 5 januari 2021

In 2017 rondde Simone Koole haar studie geneeskunde af en op 14 april 2021 promoveerde ze bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor haar proefschrift HIPEC for ovarian cancer won ze de proefschriftprijs van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Sinds 1 december versterkt ze ONVZ als medisch adviseur. ‘Ik vind het heel leuk om weer wat breder, maatschappelijker te kijken.’

Simone was niet meteen overtuigd van de studie geneeskunde, maar eenmaal gestart had ze snel haar draai gevonden. Na haar studie ging op zoek naar meer theoretische diepgang. Na een keuzecoschap in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam vond ze die diepgang in een promotietraject.

‘Na mijn studie heb ik 5 jaar als arts-onderzoeker in het Antoni van Leeuwenhoek gewerkt’, vertelt Simone. Hier deed ze ook haar promotieonderzoek. ‘Wat me aantrok aan dit PhD-traject is dat het zo multidisciplinair is. Mijn promotor is een internist, mijn copromotor gynaecoloog en ik heb ook onderzoek gedaan binnen de radiologie, pathologie en naar kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.’ Daarnaast konden de resultaten direct vertaald worden naar de klinische praktijk.

Een waardevol onderzoek

‘Mijn promotieonderzoek ging over een nieuwe behandeling voor patiënten met eierstokkanker. Het heet hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). Dit is een spoeling met verwarmde chemotherapie, die eventueel achtergebleven tumorcellen na een operatie aan het buikvlies bestrijdt. Mijn promotieonderzoek gaat over de effectiviteit, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van HIPEC voor eierstokkanker. En uiteraard over de kwaliteit van leven voor de patiënt’, legt Simone uit.

Op het gebied van kosteneffectiviteit is er nog veel winst te behalen, meent Simone: ‘Uiteindelijk maken de effectiviteit en de kosten voor een groot deel uit of een middel systematisch kan worden ingezet en vergoed. Onder invloed van farmaceutische lobby’s worden er soms medicijnen op de markt gebracht waarvan de kosten hoog zijn, en de effectiviteit onzeker. Dat beïnvloedt de zorgkosten. In het geval van HIPEC, zorgt de behandeling tot een winst in “quality adjusted life-years”, tegen beperkte extra kosten.' Na haar promotieonderzoek werkte Simone als postdoc aan kosten-effectiviteitsmodellen aan de afdeling gezondheids-economie.

Voor haar promotieonderzoek won Simone de proefschriftprijs van de NVMO. Dat was een verrassing voor haar: ‘Ik wist niet dat mijn promotor me had opgegeven. Ik hoop dat ik met deze erkenning de scepsis rondom HIPEC een beetje de wereld uit kan helpen, zodat degenen die dat nog niet doen het ook een serieuze kans geven.’

Simone Koole

Simone Koole

Behaalde winsten en vervolg

‘Voor een gedeelte van de patiënten met eierstokkanker waarbij de ziekte is verspreid naar buikvlies is een zogenaamde debulkingoperatie in combinatie met HIPEC sinds 2019 de standaard zorg. Dit is het resultaat van ons onderzoek’, vertelt Simone. Maar dat is niet het enige wat ze samen met haar collega’s voor elkaar heeft gekregen. Omdat niet elk geval van eierstokkanker hetzelfde is, hebben ze een vervolgonderzoek opgezet. Hiermee wordt onderzocht of HIPEC ook een andere groep patiënten met eierstokkanker kan helpen.

Behandeling met HIPEC binnen dit vervolgonderzoek heeft een voorwaardelijke toelating in de basisverzekering gekregen. Dat houdt in dat Zorginstituut Nederland (ZiN) deze zorg alvast vergoedt vanuit de basisverzekering, tot het einde van de studie. Dat traject heeft Simone begeleid. ‘Patiënten moeten wel aan de voorwaarden van deze tweede studie voldoen. Zij krijgen de behandeling dan in studieverband vergoed vanuit de basisverzekering.’

Een nieuwe weg binnen ONVZ

Nu werkt Simone als medisch adviseur bij ONVZ. Maar wat houdt dat precies in? ‘Bij ONVZ werk ik als adviserend geneeskundige. Voornamelijk voor medisch inhoudelijk advies op gebied van medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, farmacie, hulpmiddelen en buitenlandzorg. Maar ook ter ondersteuning van bijvoorbeeld inkoop of controle.’ Haar ervaring kan Simone in haar nieuwe rol goed gebruiken: ‘Wat mij altijd al erg interesseert is kwaliteit van zorg en effectiviteit van behandelingen. Met name kosteneffectiviteit en doelmatigheid van de zorg hebben mijn interesse. Mijn wetenschappelijk inzicht en ervaring met implementatie helpen mij verder in mijn functie bij de beoordeling van de zorg die we toepassen.’

Op lange termijn hoopt Simone dat ze beschikbare zorg steeds doelmatiger kan inzetten, en overbehandeling zo veel mogelijk kan voorkomen. ‘Zo slim mogelijk omgaan met de beschikbare middelen, met behoud of verbetering van kwaliteit. En dan op zo’n manier dat er meer ruimte over blijft voor innovatie. Preventie is daar ook een onderdeel van.’ Ook op persoonlijk gebied ziet ze een frisse uitdaging binnen ONVZ: ‘Ik kom uit de oncologie. Binnen ONVZ is mijn blik veel breder. Ik vind het heel leuk om weer wat breder, maatschappelijker te kijken en me meer bezig te houden met de menselijke kant’, sluit Simone af.