Alle artikelen

Pieken op elke leeftijd

  • Categorie: Mentaal gezond
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 3 min
  • Datum: 6 mei 2022

Een mensenleven wordt ingedeeld in fases (van baby, kind en puber tot volwassene en bejaarde), in decennia (van tieners tot tachtigers) of in periodes van zeven jaar. De verschillende indelingen zijn een soort kapstok om de veranderingen die we ondergaan tussen geboorte en overlijden aan op te hangen. Vaak worden deze uitgedrukt in termen van groei en verval, maar op elke leeftijd is er wel iets waarin je op dat moment beter bent dan ooit.

Milder en gelukkiger

Zo kun je als kind het makkelijkst een tweede taal leren. Als tiener piekt je ‘brain processing power’ en als twintiger ben je een ster in het onthouden van namen. Spieren zijn het sterkst rond je 25ste, en blijven met wat training tien tot vijftien jaar op peil. Daarna neemt de fysieke conditie af, al kan een gezonde leefstijl dat deels voorkomen. Daar staat tegenover dat ouderen gemiddeld gelukkiger en milder zijn dan jongeren. Naarmate mensen ouder worden, hebben ze minder last van stress en woede. Ook zorgen worden minder als we de vijftig zijn gepasseerd.

Wijzer

Stress, zorgen en kwaadheid nemen dus in de loop van ons leven af, maar wijsheid neemt juist toe, want die komt immers met de jaren. Dat is niet zomaar een uitdrukking. Het is onderzocht met tests waarbij werd gemeten of mensen ‘wijs redeneren’. Daarbij werd gekeken of mensen kunnen toegeven dat ze iets niet weten. En of ze een kwestie van meerdere kanten kunnen bekijken en in staat zijn om compromissen te sluiten. Ouderen blijken op deze test beter te presteren dan jongeren en mensen van middelbare leeftijd.