Algemene regels 2021
  • ONVZ Vrije Keuze

Algemene regels 2021 2. Ik word klant van ONVZ

Wilt u klant worden van ONVZ? Van harte welkom! Wisselen van zorgverzekeraar kan altijd per 1 januari. En gaat gemakkelijk met onze overstapservice.

Een verzekering afsluiten of aanvragen is zó gebeurd

   

12.

U sluit de basisverzekering of een aanvullende (tand)verzekering van ONVZ zelf af op onze site. Afsluiten kan ook via uw verzekeringsadviseur.

  

13.

Voor sommige aanvullende verzekeringen stellen wij vragen over de gezondheid van de verzekerde(n). Daarmee beoordelen wij of u de verzekering kunt afsluiten.

   

14.

Een aanvullende verzekering voor uw kind? Dat kan. Dit kan geen hogere verzekering zijn dan die van u, uw partner of een andere verzekerde van 18 jaar of ouder die op dezelfde zorgpolis staat.

Bij Wereldfit, OntzorgPlus of Zorgplan geldt: u of uw partner moet deze verzekering hebben.

En verder kan dit geen Tandfit verzekering zijn, want zorg van de tandarts valt tot 18 jaar onder de basisverzekering.

Ook voor kinderen stellen wij de vragen van algemene regel 13. Behalve als u uw kind binnen 4 maanden na de geboorte aanmeldt. Dan stellen wij die vragen niet.

   

Wanneer uw verzekering ingaat

   

15.

Op de zorgpolis staat wanneer uw verzekering ingaat.

  

16.

Een basisverzekering van ONVZ gaat meestal in op 1 januari van het volgende jaar. De volgende regels gelden.

a. Stapt u voor 31 december over naar ONVZ? Dan zorgen wij dat uw basisverzekering van ONVZ op 1 januari ingaat. Zijn er geen bijzondere omstandigheden? Dan sluiten de basisverzekering die u nu heeft en uw nieuwe basisverzekering op elkaar aan.

Stapt u over naar ONVZ? Onze overstapservice regelt het voor u: als u bij ons een Vrije Keuze Basisverzekering aanvraagt, zeggen wij uw huidige basisverzekering voor u op. Vraagt u ook een aanvullende verzekering bij ons aan? Dan kunnen wij uw huidige aanvullende verzekering ook voor u opzeggen. Dat doen wij pas als uw verzekering bij ons afgesloten is.

b. Sluit u voor 1 februari een basisverzekering van ONVZ af? En heeft u uw huidige basisverzekering ergens anders vóór 1 januari opgezegd? Ook dan gaat uw basisverzekering bij ons in op 1 januari.

c. Wordt u 18 jaar en sluit u 1 of meer eigen verzekeringen af? Dan gaan deze in op de 1e dag van de maand na de maand dat u 18 jaar wordt.

Behalve de Tandfit. Als u al bij ons verzekerd bent, gaat die in op de dag dat u 18 jaar wordt. Want de meeste zorg van de tandarts valt dan niet meer onder de basisverzekering.

U moet de verzekeringen wel aanvragen voordat u 18 jaar wordt.

d. Heeft u nog geen basisverzekering? En moet u deze (volgens de Zorgverzekeringswet) wel hebben? En sluit u een basisverzekering van ONVZ af binnen 4 maanden na de datum waarop u een basisverzekering moest hebben? Dan is de ingangsdatum de 1e dag waarop u verzekerd moest zijn.

Sluit u een basisverzekering van ONVZ af 4 of meer maanden na de datum waarop u een basisverzekering moest hebben? Dan is de ingangsdatum de dag dat wij uw volledige aanvraag ontvangen hebben. 

Dit is bijvoorbeeld zo als u in het buitenland woonde en werkte en in Nederland komt werken.

e. Wisselt u van werkgever? En kunt u daardoor naar een andere collectieve verzekering overstappen? Als die andere collectieve verzekering bij ONVZ loopt, kunt u: 

  • tussentijds naar ons overstappen, of 
  • tussentijds van de ene naar de andere collectieve verzekering bij ons overstappen

Uw nieuwe dienstverband moet wel direct aansluiten op uw vorige. En u moet uw huidige collectieve verzekering op tijd opzeggen. Dat kan tot 30 dagen nadat uw nieuwe dienstverband ingaat. Uw nieuwe collectieve verzekering gaat dan in op de 1e dag van de maand ná de maand waarin u heeft opgezegd. Zegt u te laat op? Of sluiten uw dienstverbanden niet op elkaar aan? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar naar ons overstappen.

f. Zijn de gevallen a tot en met e niet van toepassing? Dan gaat de basisverzekering van ONVZ in op de dag waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen. De ingangsdatum kan ook later zijn als de verzekerde nog verzekerd is op een andere basisverzekering.

In alle gevallen geldt: als uw aanvraag niet volledig is, gaat de basisverzekering van ONVZ pas in wanneer ONVZ alle gegevens ontvangen heeft.

   

17.

Vraagt u met een basisverzekering van ONVZ ook een aanvullende verzekering aan? Voor de ingangsdatum van de aanvullende verzekering gelden dezelfde regels als voor onze basisverzekering. Behalve als we de vragen van algemene regel 13 stellen. Dan ontvangt u bericht of de verzekering is geaccepteerd. En wat dan de ingangsdatum is.

Sluit u niet meteen een basisverzekering van ONVZ af? Dan gaat uw aanvullende verzekering altijd per 1 januari in.

   

Wat verder belangrijk is

   

18.

Bij een nieuwe verzekering heeft u 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat u de zorgpolis ontvangt. Of dat u bericht heeft ontvangen dat de polis in de Mijn-omgeving staat. U kunt zonder reden opzeggen. Er bestaat dan geen recht op vergoeding van zorg en diensten. Betaalde premies krijgt u terug.

   

19.

Lid van Vereniging ONVZ. Sluit u de basisverzekering van ONVZ af? Dan kunt u lid worden van de Vereniging ONVZ. Deze vereniging heeft een belangrijke stem binnen ONVZ. Iedere hoofdverzekerde kan maar 1 keer lid zijn. Ook al sluit hij/zij voor meer personen de basisverzekering van ONVZ af. Het lidmaatschap stopt als de basisverzekering van ONVZ eindigt.

   

20.

Neemt u per e-mail of via social media contact met ons op? Dan mogen wij ook op die manier reageren. Dat doen wij niet als dat door privacyregels niet kan. Of als u aangeeft dat u op een andere manier reactie wilt ontvangen. Neemt u via de site contact met ons op? Dan reageren wij telefonisch of per e-mail.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties