Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u thuis zorg en ondersteuning krijgen als u door een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen hulp nodig heeft.

Hulp volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat onder andere uit huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw huis, maar bijvoorbeeld ook uit vervoer in de regio. De Wmo wordt uitgevoerd door alle gemeenten in Nederland en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Aanvragen

Door een melding te maken bij het Wmo-loket van uw gemeente wordt uw aanvraag in gang gezet. Op de website van uw gemeente vindt u de contactgegevens voor dit Wmo-loket. Om uw aanvraag te beoordelen, komt een deskundige van de gemeente bij u thuis om de situatie te beoordelen. Daarnaast nemen zij ook contact op met mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden. Hierna bespreekt de gemeente de mogelijkheden met u. 

Ontvangt u hulp volgens de Wmo? Dan kunt u deze op twee manieren ontvangen: persoonsgebonden budget of zorg in natura. In dit laatste geval regelt de gemeente de hulp en verzorgt zij de administratie. Bij een persoonsgebonden budget regelt u zelf de inkoop en administratie. Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan moet u bij uw aanvraag duidelijk motiveren waarom u hiervoor kiest en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente beslist hier uiteindelijk over.

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u krijgt uit de Wmo. Dit verschilt per gemeente.

Meer informatie

Elke gemeente regelt zelf de zorg volgens de Wmo. Neem daarom contact op met het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van de gemeente. Contactgegevens vindt u op de website van uw gemeente.

Voor tips en een luisterend oor kunt u ook altijd contact opnemen met de ZorgConsulenten van ONVZ. 

Goed om te weten

  • Als u niet aan de voorwaarden van de Wmo voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

    Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan valt uw hulpvraag mogelijk onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Kinderen tot 18 jaar kunnen zorg krijgen uit de Jeugdwet. Op de pagina over de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning leest u meer.

    Langdurige zorg en ondersteuning
  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

    Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Hij of zij is onafhankelijk en kan dus ook samen met u kijken welke zorg en ondersteuning het beste bij u past. Wilt u gebruikmaken van deze cliëntondersteuning? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.