Alle artikelen

De stelling: investeer in de gezondheid van medewerkers

  • Categorie: Levensstijl
  • Categorie: Tips
  • Leestijd: 5 min
  • Datum: 6 mei 2022

Werkgevers willen graag investeren in de gezondheid van hun werknemers. De huidige wet- en regelgeving staat zulke investeringen vaak in de weg. Hoog tijd dat de overheid meer oog heeft voor gezondheid op de werkvloer.

Anthony Stigter, beleidssecretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt bij VNO-NCW en MKB-Nederland: “Er is vrijwel niets dat zo’n positieve bijdrage levert aan de gezondheid als werk. Bij mensen die vanuit de bijstand gaan werken stijgt de levensverwachting met maar liefst twee jaar. Mede daarom moeten we er alles doen om de arbeidsdeelname te verhogen. En zorgen dat mensen blijven werken, ook als ze gezondheidsproblemen hebben. In Nederland is de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsproblemen 35 procent lager dan in landen als Zweden en Duitsland. Dat moet en kan beter. Hoe? Bijvoorbeeld door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken te investeren in de gezondheid van hun werknemers.

Helaas opereert de politiek in dit opzicht soms nogal kortzichtig. Neem de afschaffing van de korting op de zorgverzekering via de werkgever. In veel sectoren maken werkgevers afspraken met de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over het stimuleren van een gezonde leefstijl of over extra aanspraken op fysio of ggz. Dat doen werkgevers omdat ze willen dat hun werknemers vitaal blijven. Van die voorzieningen wordt veel gebruikgemaakt.
Als die korting straks verdwijnt, zullen veel werknemers switchen naar de goedkoopste zorgverzekering. En dan maken ze minder gebruik van leefstijl- en preventievoorzieningen. Met alle nadelen voor hun gezondheid van dien.

Ook het schrappen van de vrijstelling van niet-verplichte arbovoorzieningen is niet verstandig. Tot nu toe waren sommige vitaliteitsvoorzieningen die de werkgever aanbiedt fiscaal vrijgesteld. Dan kun je denken aan een gezondheidscheck of een cursus stoppen met roken. Vanaf 1 januari moet hierover belasting worden betaald. Dat is de wereld op zijn kop. De werkgever investeert in de vitaliteit van de werknemer en de overheid verdient daaraan.

Politiek Den Haag is in dit opzicht wispelturig. En daar storen werkgevers zich aan. Als je als ondernemer, al dan niet samen met de zorgverzekeraar, investeert in preventie en in vitaliteit van werknemers, wil je dat die regelingen duurzaam zijn. En niet dat de overheid het fiscale voordeel een jaar later schrapt. Waar we behoefte aan hebben is beleid dat eraan bijdraagt dat werkenden tot op hogere leeftijd blijven meedoen. We hebben nu eenmaal te maken met vergrijzing. Mede door die vergrijzing heeft de meerderheid van de beroepsbevolking een of meer gezondheidsissues. En op de krappe arbeidsmarkt hebben we iedereen heel hard nodig. Dus moeten we de arbeidsdeelname stimuleren en mensen aan het werk houden. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor. We zien bijvoorbeeld dat werkenden in Nederland honkvast zijn en nauwelijks switchen naar een andere sector. Maar als je in de bouw werkt, en dat is fysiek zwaar, dan kan het goed zijn op latere leeftijd het onderwijs in te gaan. Als we op deze of andere manieren mensen in goede gezondheid langer aan het werk houden, is dat voor iedereen winst.”

‘Werkgevers willen dat hun werknemers vitaal blijven’
Anthony Stigter (Beleidssecretaris VNO-NCW)

Standpunt ONVZ afschaffing collectiviteitskorting

Als we op deze voet verdergaan, geven we in 2060 in Nederland meer dan 20 procent van het bruto binnenlands product uit aan zorg. En moet 1 op de 3 werknemers in die sector werkzaam zijn om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Daarom is het heel belangrijk dat we ons blijven inzetten voor gezondheidsbevordering. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Het kabinet onderschrijft dit in het regeerakkoord, maar vergeet daarbij de belangrijke rol van de werkgevers. Sterker nog, door het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023 wordt de prikkel om samen te werken met zorgverzekeraars op het gebied van gezondheid afgebouwd. ONVZ vindt het onverstandig dat het kabinet de collectiviteitskorting afschaft zonder dat er een alternatief beschikbaar is.

Daarom blijven wij pleiten voor een alternatief pakket voor werkgevers om hun inzet voor de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers aan te moedigen. Zodat werkgevers op dit vlak via de belasting worden gestimuleerd en niet tegengewerkt.

ONVZ gelooft in gezondheidsbevordering op de werkvloer. We blijven werkgevers ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid van hun medewerkers. Daar zetten we vanaf 2023 nog meer op in. Dat doen we met advies, en bijvoorbeeld ook met onze collectieve verzekering Werkfit, waarmee we werknemers met een aanvullend verzekering via het collectief van hun werkgever extra dekkingen en trainingen op het gebied van stress en mentale weerbaarheid bieden. Zo dragen we onder andere bij aan gezonder leven, het voorkomen van burn-outs, minder verzuim en lagere ziektekosten.