2024

Huisarts (huisartsenzorg)

Heeft u problemen met uw gezondheid? Of er vragen over? Dan is uw huisarts meestal uw eerste aanspreekpunt.

Dit krijgt u vergoed

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt de volgende vormen van huisartsenzorg:

  • zorg door uw huisarts zelf
  • zorg door andere zorgverleners, in de praktijk van uw huisarts (bijvoorbeeld POH-ggz)
  • zorg door uw huisarts en andere zorgverleners samen (ketenzorg)
  • spoedzorg

Zorg door de huisarts

Die beantwoordt uw vragen, bespreekt uw klachten, laat onderzoek doen als dat nodig is en stelt een diagnose. Meestal behandelt de huisarts u zelf. Maar soms verwijst uw huisarts u door naar een andere dokter of zorgverlener.

Zorg door andere zorgverleners

In de praktijk van uw huisarts werken vaak ook andere zorgverleners, bijvoorbeeld een longverpleegkundige of een psycholoog. Die praktijkondersteuners behandelen u zelf, maar uw huisarts blijft wel verantwoordelijk.

Zorg door de huisarts met andere zorgverleners

Bij COPD (chronische longproblemen), diabetes type 2 (suikerziekte) en cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten) werkt uw huisarts samen met zorgverleners buiten de praktijk. Zo krijgt u zorg op maat. Dat noemen we ketenzorg.

Spoedzorg

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112, maar voor andere spoedeisende vragen belt u eerst uw huisarts. Is de praktijk gesloten? Dan kunt u de huisartsenpost bellen. Soms krijgt u advies, soms vragen ze u om langs te komen. Als het nodig is, verwijst uw huisarts of de huisartsenpost u door naar de spoedeisende hulp. Gaat u hier zonder verwijzing naartoe? Dan kunt u niet altijd terecht, of moet u langer wachten.

De Bewuste Keuze Basisverzekering vergoedt ook de volgende vormen van huisartsenzorg. Omdat die extra of andere voorwaarden hebben, staan ze ergens anders:

Hier kunt u terecht

  • huisarts of huisartsenpraktijk
  • huisartsenpost voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht of het weekend
  • GGD of arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding voor zorg bij een infectieziekte of tuberculose

Wat u zelf betaalt

Soms moet u een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder uw eigen risico. Maar let op! Zorg die uw huisarts voorschrijft meestal wel, bijvoorbeeld geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek. Net als zorg door een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding (GGD-arts). Help me even: het eigen risico

Wat u nodig heeft

Check even of u een verwijzing of iets anders nodig heeft. Anders loopt u misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

U kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

U hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

  • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat u nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die u niet nakomt (no show) of een rijbewijskeuring.

  • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen omdat u bent ingeschreven bij de praktijk. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties