Heeft u vragen? Bekijk onze contactmogelijkheden ZakelijkBereken premieEnglish

Eerstelijns verblijf

Als u tijdelijk meer zorg nodig heeft dan thuis mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een zware longontsteking.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Kunt u door de zorg die u nodig heeft even niet thuis wonen, maar is ziekenhuisopname niet (meer) nodig? Of moet uw medische situatie extra in de gaten gehouden worden? Dan kan de huisarts of een specialist u tijdelijk laten opnemen voor eerstelijns verblijf.

Tijdens uw opname krijgt u huisartsenzorg, en zo nodig verpleging en verzorging. U werkt er naar toe om weer naar huis te gaan. Dit is anders als de zorg te maken heeft met de laatste levensfase.

U krijgt altijd een hoofdbehandelaar. Dat is een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten. De hoofdbehandelaar stelt met u een zorgplan op en is het aanspreekpunt voor u en uw naasten.

De basisverzekering vergoedt eerstelijns verblijf. Hierbij hoort ook de andere zorg die te maken heeft met uw opname (de indicatie):

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg zoals fysiotherapie
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen en verbandmiddelen

De aanvullende verzekeringen Topfit, Superfit en Zorgplan vergoeden extra faciliteiten die horen bij uw verblijf. Bijvoorbeeld meer keuze bij de maaltijden, een bed op de kamer voor uw partner, wifi, krant, tv of tablet, en extra koffie en thee op de kamer. Wij vergoeden (dus) niet: wellness (zoals fitness, yoga, zwembad, zonnebank) en persoonlijke uitgaven (kapper, pedicure, sport, muziek, horeca).

Hier kunt u terecht

De arts die u laat opnemen weet waar u terecht kunt voor eerstelijns verblijf. Dit kan bijvoorbeeld een speciale afdeling van een verpleeghuis zijn. Er zijn ook ziekenhuizen met 'huisartsenbedden'. Er is in ieder geval 24 uur per dag een verpleegkundigeDeze moet minimaal hbo-gediplomeerd zijn dichtbij beschikbaar.

Dit wordt niet vergoed

 • opname om uw mantelzorger te ontlasten (respijtzorg). Daarvoor is het zorgloket van uw gemeente het aanspreekpunt
 • eerstelijns verblijf voor revalidatie of voor zorg rond de bevalling

Andere vergoedingen

Moet uw mantelzorger er even uit? Dan is vervangende mantelzorg misschien interessant.

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet een indicatie van de huisarts of de medisch specialist hebben

De huisarts maakt de afweging of dit voor u de juiste zorg is. Zo ja, dan krijgt u een indicatie. Als u uit het ziekenhuis komt, kan ook een medisch specialist de indicatie stellen.

Soms moet u ons toestemming vragen

Duurt het verblijf korter dan 3 maanden? Dan heeft u geen toestemming nodig. Na de 3e maand vergoeden wij de zorg alleen nog als wij (voor de 3e maand om is) toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Deze vergoeding geldt niet als u een Wlz-indicatie heeft

  Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan regelt het zorgkantoor dat u de juiste zorg krijgt. De basisverzekering vergoedt eerstelijns verblijf dan niet.


 • Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

  Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.