16 januari 2017 | Levensstijl | Tips | 3 min. leestijd
De magische leeftijd van 100 jaar oud wordt helaas niet door iedereen gehaald. In Nederland zijn dan ook niet veel mensen die zich 100-plusser noemen. In dit artikel staan de factoren beschreven die hebben bijgedragen aan het behalen van deze hoge leeftijd.

Elke dag lachen en je gevoel voor humor behouden

Je zou het verband tussen elke dag lachen en gezond ouder worden misschien niet meteen zien. Maar als iemand elke dag lacht en vrolijk is, dan staat deze persoon vaak ook positiever in het leven. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat gelukkige mensen 35 procent minder kans hebben om eerder te overlijden dan mensen die niet gelukkig zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat optimisme een belangrijke rol speelt in het bereiken van de 100-jarige leeftijd.

Vaak nieuwe vrienden maken

100-plussers geven aan dat het belangrijk is om gedurende het leven steeds weer nieuwe vrienden te maken. Zij hechten veel waarde aan een dynamisch sociaal leven, waar veel ruimte is voor sociale contacten en waar het leven samen wordt gevierd. Door vereenzaming, wat helaas niet altijd te voorkomen is op hoge leeftijd, kan vooral de mentale gezondheid snel achteruitgaan.

Houd je hersenen actief

Eén van de belangrijkste tips die 100-plussers geven, is het actief houden van je hersenen. Als je op latere leeftijd je geest helder houdt, door bijvoorbeeld te lezen of te schilderen, verklein je de kans op gezondheidsgebreken. Denk hierbij aan de verschillende vormen van dementie.