Alle artikelen

Hulp bij aanvullende mantelzorg

  • Categorie: Levensstijl
  • Categorie: Achtergrond
  • Leestijd: 4 min
  • Datum: 16 oktober 2019

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Ook wij willen laten zien dat wij mantelzorgers erg waarderen. Want als mantelzorger bestaan de dagen vaak uit rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Maar hoe zorg je voor een naaste en voor jezelf? Aanvullende mantelzorg kan een uitkomst zijn, bijvoorbeeld via een organisatie als Senior Service.

In onze participatiemaatschappij wonen oudere mensen steeds langer thuis. Aan de ene kant een direct gevolg van maatregelen van de overheid, aan de andere kant is het een wens van veel ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven. Voor (klein)kinderen betekent dit vaak een rol als mantelzorger en precies op dit punt lopen mensen vast: de familie wil wel helpen, maar kan niet altijd de volledige zorg geven die nodig is. Bijvoorbeeld vanwege het eigen gezin, werk of omdat die op grote afstand woont. Het risico bestaat dat oudere mensen geïsoleerd raken, minder buiten komen (en dus minder bewegen) of slechter gaan eten. Vaak wordt hulp pas ingeschakeld wanneer er intensieve zorg nodig is. Aanvullende mantelzorg kan dan een uitkomst zijn, bijvoorbeeld via organisaties als Senior Service. Zij bieden families dat extra paar handen; op afroep of op structurele basis, net wat er nodig is. Op deze manier blijven zowel mantelzorgers als senioren zo lang mogelijk gezond en vitaal.

Oude handen

Praktische hulp

Bij aanvullende mantelzorg komen medewerkers bij mensen thuis die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat niet om medische zorg – daar is thuiszorg voor – maar om praktische hulp in huis, maaltijdondersteuning, boodschappen doen, hulp bij de administratie, begeleid vervoer, slaap- en waakdiensten en 24 uurszorg. Denk aan een oudere dame die nog vitaal genoeg is om zelfstandig te wonen, maar niet meer zelf kan koken. Het kan haar, en haar familie, enorm helpen wanneer iemand geregeld langskomt om samen boodschappen te doen, te koken en samen te eten. Of neem een zoon die niet met z’n vader mee kan naar een gesprek in het ziekenhuis. Ook daar kan aanvullende mantelzorg helpen. Een medewerker zorgt voor vervoer, is bij het gesprek aanwezig en maakt bovendien een verslag. Dit soort ‘ontzorgmomenten’ brengt veel rust in families.

Budget voor zorg

ONVZ vindt het belangrijk dat oudere mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven en kunnen genieten van hun eigen omgeving. Tegelijkertijd beseft ONVZ dat dit veel kan vragen van mantelzorgers. De aanvullende zorg van Senior Service kunt u zelf inzetten. Kan uw mantelzorger even geen zorg bieden, door vakantie of een medische behandeling? Of bent u zelf mantelzorger, maar wilt u er even tussenuit? Via uw aanvullende verzekering (vanaf de aanvullende verzekering Benfit) krijgt u onder bepaalde voorwaarden vergoeding voor vervangende mantelzorg. ONVZ ziet deze dienst van particuliere ouderenzorg als een belangrijke aanvulling in het zorgpakket.

Meer weten?

Neem contact op met een van de ZorgConsulenten van ONVZ, via de site Seniorservice 

of bel via het telefoonnummer: 0800 022 14 50