Inloggen MijnONVZ

Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Het geheel van zorg, zoals klinisch psychologen plegen te bieden, voor de behandeling van een niet-complexe psychische stoornis met lichte tot matige problematiek, of bij chronische (stabiele) problematiek met een laag risico.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100% vanaf 18 jaar

  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van aanpassingsstoornis
  - hulp bij werk- en relatieproblemen
  - behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Topfit : Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Superfit : Max. € 1.500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.

Door wie?

Basisverzekering

De hoofdbehandelaar is een:

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog,
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
 • BIG-geregistreerd verslavingsarts, of
 • BIG-geregistreerd psychiater.
 • Als er sprake is van chronische problematiek kan ook een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg hoofdbehandelaar zijn.

Als u net 18 jaar bent geworden en in behandeling bent bij een orthopedagoog-generalist of een kinder- en jeugdpsycholoog, kan u bij deze hoofdbehandelaar de behandeling voortzetten tot maximaal twaalf maanden. Mocht de behandeling na het verstrijken van deze periode nog niet zijn afgerond, dan moet ONVZ toestemming geven voor het verlengen van de behandeltermijn.

Aanvullende verzekering

De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk.

Voor zorg uit de aanvullende verzekering mag ook de jeugdarts verwijzen.

Bijzonderheden?

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

*DSM IV-TR: Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders: het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidszorg. De DSM noemt de criteria die als richtlijn dienen bij het vaststellen van een psychische stoornis.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding