Inloggen MijnONVZ

Buitenland: onvoorziene behandelingen

Medisch noodzakelijke zorg in het buitenland. Voor de aanvullende verzekering moet het tevens gaan om een niet voorzienbare behandeling die geen enkel uitstel toelaat omdat vanuit medisch oogpunt gezien direct ingrijpen vereist is.

Vergoedingswijzer


Door wie?

Bij zorg buiten Nederland dient de zorgverlener te zijn ingeschreven in de door de overheid van het land, waar de verzekerde zijn zorg ontvangt, gehanteerde registers. Als er van overheidswege geen register is, dient de zorgverlener ingeschreven te staan in het register van de in dit land erkende beroepsgroep.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Als u door acute ziekte of een ongeval bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, bent u verplicht direct contact op te (laten) nemen met ONVZ Zorgassistance.

Als u voor kortere of langere tijd vertrekt naar het buitenland adviseert ONVZ u om vooraf na te gaan of u het juiste verzekeringsbewijs in uw bezit heeft en of u vooraf een formulier moet aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg onvz.nl/buitenland.

Bijzonderheden?

Een vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt onderdeel uit van de vergoeding volgens de aanvullende verzekering.

Niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de in Nederland gestelde eisen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of kunt u de toelichting Grens aan zorg in het buitenland 2017 raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding