Inloggen MijnONVZ

Verloskunde

Verloskundige zorg door verloskundigen. Onderdeel van deze zorg is prenatale screening.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%, exclusief eigen bijdragen.
    Overzicht eigen bijdragen
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een verloskundige, een medisch specialist, of een huisarts verleent de zorg, al dan niet in combinatie met zorg vanuit een geboortecentrum.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en een combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgverlener met een vergunning volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) of een samenwerkingsafspraak met een Regionaal Centrum dat een vergunning heeft, tenzij er sprake is van een medische indicatie.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

De volgende situaties worden onderscheiden:

a. Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis met medische noodzaak
Als bevalling in een ziekenhuis medisch noodzakelijk is, vergoedt ONVZ voor de moeder en haar kind, met ingang van de dag van bevalling, de kosten voor medisch-specialistische zorg en opname in het ziekenhuis.

b. Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische noodzaak of in een geboortecentrum
Als de bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis plaatsvinden zonder medische noodzaak, of in een geboortecentrum, vergoedt ONVZ voor de moeder en haar kind, met ingang van de dag van bevalling, de kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg. Hiervoor geldt een eigen bijdrage voor zowel moeder als haar kind van € 17,- per persoon per dag. Deze eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de € 121.- per persoon per dag te boven gaat. De vaststelling van het aantal opnamedagen gebeurt op basis van de opgave door het ziekenhuis of door het kraambureau dat kraamzorg verleent na ontslag uit het ziekenhuis.

c. Bevalling thuis
Bij bevalling thuis vergoedt ONVZ de kosten voor verloskundige zorg (inclusief voor- en nazorg) door de huisarts of verloskundige.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding