Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Langdurige zorg en ondersteuning

Hoe is langdurige zorg en ondersteuning in Nederland geregeld?

Langdurige zorg en ondersteuning is hulp voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Deze zorg kan worden vergoed volgens de volgende wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.

Transparant

Wet langdurige zorg
Zorg thuis of in een instelling

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt 24-uurszorg in de thuissituatie of in een instelling of permanent toezicht.

Wet langdurige zorg
Transparant

Declareren Wlz-zorg
Wlz-zorg mag niet worden gedeclareerd bij ONVZ

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan wordt ook een deel van de zorg die anders door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

Declareren Wlz
Transparant

Wet maatschappelijke ondersteuning
Ondersteuning thuis

U kunt beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u door een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen of deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Transparant

Zorgverzekeringswet
Verzorging en verpleging

ONVZ is verantwoordelijk voor de vergoeding van verzorging en verpleging thuis, ook wel wijkverpleging genoemd.

Wijkverpleging
Transparant

Jeugdwet
Zorg voor minderjarigen

In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Jeugdwet
Transparant

Mantelzorg
Wij zorgen voor u

Bent u mantelzorger? Dan zorgen we graag goed voor u en helpen we u aan de juiste informatie.

Mantelzorg

Goed om te weten

  • De ZorgConsulent wijst u de weg

    Bij de ZorgConsulenten van ONVZ kunt u terecht voor een luisterend oor, praktische tips en informatie. De ZorgConsulent weet welke instanties er zijn, waar ze zitten en wat ze u kunnen bieden. Ook zijn onze ZorgConsulenten goed op de hoogte van de wet- en regelgeving, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb).

    ZorgConsulent
  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

    Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz), dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Hij of zij is onafhankelijk en kan dus ook samen met u kijken welke zorg en ondersteuning het beste bij u past. Wilt u gebruikmaken van deze cliëntondersteuning? Neem dan contact op met uw gemeente of de gemeente waar degene die u verzorgt woont (voor ondersteuning volgens de Wmo of Jeugdwet). Voor cliëntondersteuning bij Wlz-zorg neemt u contact op met uw zorgkantoor.

    Zorgkantoor

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.