Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Als bewegen moeilijk gaat of pijn doet.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut bepalen wat er precies aan de hand is en u behandelen en begeleiden bij uw herstel. Vaak krijgt u oefeningen om te herstellen en om na het herstel te voorkomen dat de klachten terugkeren. Deze oefeningen doet u zelf thuis of in een sportschool.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij:

Heeft u behandeling nodig door een aandoening die op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De basisverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen dus niet. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

Bij etalagebenen (vernauwde slagaderen in de benen) vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie (looptraining), vanaf de eerste behandeling. Een arts moet hebben vastgesteld dat bij u sprake is van perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. De basisverzekering vergoedt maximaal 37 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden.

Bij artrose in heup of knie vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie vanaf de eerste behandeling. De basisverzekering vergoedt maximaal 12 behandelingen, over een periode van 12 maanden.

Bij urine-incontinentie vergoedt de basisverzekering één keer maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, vanaf de eerste behandeling.

De aanvullende verzekeringen vergoeden extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie. Het maximale aantal behandelingen per jaar staat hieronder. U kunt deze gebruiken als de basisverzekering (nog) niet vergoedt.

Hier kunt u terecht

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Afwijkende praktijklocatie? Dan moet u vooraf toestemming vragen

Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis. Voor zorg ergens anders moet u ons vooraf toestemming vragen. Er moet dan een medische reden zijn voor zorg op een afwijkende locatie. Afwijkende praktijklocaties zijn bijvoorbeeld het verpleeghuis, een school of een sportaccommodatie.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee

  Bent u dit jaar 18 jaar geworden? Vanaf dat moment geldt fysiotherapie vanaf 18 jaar. Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee in het maximum aantal behandelingen.

 • Kwaliteitsregisters geven extra informatie

  ONVZ biedt optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.