Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Geneesmiddelen (basisverzekering)

Wordt mijn geneesmiddel vergoed?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt op recept geleverde geneesmiddelen en de diensten van de apotheek die daarbij horen. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Hieronder zetten we alles op een rij.

De basisverzekering vergoedt de volgende geneesmiddelen:

 1. De door de overheid aangewezen geneesmiddelen die in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering staan. Bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen vallen hier onder.
 2. Geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt ('magistrale bereidingen') of laat maken ('doorgeleverde bereidingen'). Het mag niet gaan om een geneesmiddel dat (bijna) hetzelfde is als een geneesmiddel dat volgens 1 niet wordt vergoed.
 3. Geneesmiddelen waarvoor in Nederland (nog) geen handelsvergunning is. De behandelend arts heeft toestemming van de overheid om het geneesmiddel in Nederland te laten maken of te importeren. Dit komt niet vaak voor.

De vergoedingen bij 2 en 3 gelden alleen voor rationele farmacotherapie. Dat betekent dat het middel op basis van wetenschappelijk onderzoek als werkzaam geldt, en dat het ook doelmatig is. Hoe dat zit bij doorgeleverde bereidingen staat in doorgeleverde (apotheek)bereidingen.  

Sommige geneesmiddelen vergoedt de basisverzekering alleen als u een bepaalde indicatie heeft. Die geneesmiddelen en de indicaties staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmersGeneesmiddelen die u zonder recept haalt bij de drogist of apotheek..

Hoe zit het met mijn geneesmiddel?

Weet u de werkzame stof of de naam van uw geneesmiddel?

Op medicijnkosten.nl ziet u snel of het geneesmiddel onder de basisverzekering valt en wat de maximale vergoeding is. 

En de eigen bijdrage?

De overheid bepaalt hoeveel wij maximaal voor een geneesmiddel mogen vergoeden. De werkelijke prijs is soms hoger. In dat geval betaalt u het prijsverschil zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden deze wettelijke eigen bijdragen tot een maximaal bedrag per kalenderjaar.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Per recept geeft de apotheek u een vaste 'afleverhoeveelheid' mee. Bij een voor u nieuw medicijn is dat bijvoorbeeld de hoeveelheid die u voor 15 dagen nodig heeft. De afleverhoeveelheden staan bij Goed om te weten.

U heeft keuzevrijheid

Ook als het gaat om geneesmiddelen. ONVZ heeft geen 'preferentiebeleid'.

Maar uw geneesmiddel mag ook niet onnodig duur zijn.

Dit vergoedt de basisverzekering niet

 • geneesmiddelen om onderzoek mee te doen
 • medicijnen die nog niet zijn toegelaten of waarmee nog klinische proeven worden gedaan

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan die apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben voor het geneesmiddel

Wij vergoeden geneesmiddelen alleen als ze zijn voorgeschreven door uw behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistantDe physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken in opdracht van of onder supervisie van een medisch specialist..

Voor sommige geneesmiddelen moet u vooraf toestemming hebben

Sommige geneesmiddelen vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Dit geldt voor de geneesmiddelen die in Toestemming geneesmiddelen staan en voor de geneesmiddelen waarvoor nog geen vergunning is (vermeld bij 3). Hoe u de toestemming aanvraagt, staat ook in Toestemming geneesmiddelen.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Sommige geneesmiddelen vallen onder de medisch-specialistische zorg

  Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

 • U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

  Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

  - 15 dagen, bij een voor u nieuw geneesmiddel

  - 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)

  - maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte, behalve slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)

  - maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil

  - maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand en bij slaapmiddelen en middelen tegen angst na de instelperiode

  - maximaal 1 maand in andere gevallen

  Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.