Heeft u vragen? Bekijk onze contactmogelijkheden Bereken premieEnglish

Geneesmiddelen basisverzekering

Krijg ik mijn medicijnen vergoed?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt


De basisverzekering vergoedt op recept geleverde geneesmiddelen en de diensten van de apotheek die daarbij horen. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Hieronder zetten we alles op een rij.

De basisverzekering vergoedt de volgende geneesmiddelen:

 1. De door de overheid aangewezen geneesmiddelen die in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering staan. Bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen vallen hier onder.
 2. Geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt (‘magistrale bereidingen’) of laat maken ('doorgeleverde bereidingen'). Het mag niet gaan om een geneesmiddel dat (bijna) hetzelfde is als een geneesmiddel dat volgens 1 niet wordt vergoed. Behalve als in de Regeling zorgverzekering staat dat het wel mag.
 3. Geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland, die met toestemming van de overheid in Nederland worden gemaakt of uit het buitenland worden gehaald. Uw arts vraagt dit speciaal voor u aan.
 4. Bij een tijdelijk tekort aan een geneesmiddel van nummer 1: een vervangend geneesmiddel uit het buitenland.

De vergoedingen bij 2, 3 en 4 gelden alleen voor rationele farmacotherapie. Dat betekent dat we uit onderzoek weten dat het geneesmiddel goed werkt en dat de vorm (bijvoorbeeld pil, injectie of zalf) voor u geschikt is. Ook mag het middel niet onnodig duur zijn. Hoe dat zit bij doorgeleverde bereidingen staat in doorgeleverde (apotheek)bereidingen.

Sommige geneesmiddelen vergoedt de basisverzekering alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld dat u een bepaalde aandoening heeft. Die geneesmiddelen en de voorwaarden staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmersGeneesmiddelen die u zonder recept haalt bij de drogist of apotheek.

Hoe zit het met mijn geneesmiddel?

Weet u de werkzame stof of de merknaam van uw geneesmiddel? Op medicijnkosten.nl ziet u snel of het geneesmiddel onder de basisverzekering valt. Ook staat daar wat de maximale vergoeding is en of er een eigen bijdrage geldt.

En de eigen bijdrage?

De overheid bepaalt per groep van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, hoeveel wij maximaal mogen vergoeden. Als u een duurder middel kiest, moet u bijbetalen. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan € 250 per jaar aan wettelijke bijdragen voor geneesmiddelen. De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdragen tot een maximaal bedrag per kalenderjaar. Daarvoor geldt de vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Per recept geeft de apotheek u een vaste ‘afleverhoeveelheid’ mee. Bij een voor u nieuw geneesmiddel is dat bijvoorbeeld de hoeveelheid die u voor 15 dagen nodig heeft of de kleinste verpakking. De afleverhoeveelheden staan bij Goed om te weten.

Mag ik mijn geneesmiddel zelf kiezen?

Vaak wel, maar soms moet u dan bijbetalen. De apotheker geeft u een geneesmiddel op basis van het voorschrift van uw arts. Dat mag niet onnodig duur zijn. Dit middel vergoeden wij. Wilt u een duurder geneesmiddel? Dat kan. Maar dan vergoeden wij de prijs van het goedkopere geneesmiddel. U betaalt de meerkosten zelf. 

Voor sommige geneesmiddelen gelden ook andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Dit vergoedt de basisverzekering niet

 • geneesmiddelen bij wetenschappelijk onderzoek
 • geneesmiddelen die (nog) niet zijn toegelaten

Andere vergoedingen

De basisverzekering vergoedt de volgende middelen niet. Uw aanvullende verzekering soms wel.

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben voor het geneesmiddel

Wij vergoeden geneesmiddelen alleen als ze zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistantDe physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist.

Voor sommige geneesmiddelen moet u vooraf toestemming vragen

Sommige geneesmiddelen vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Dit geldt voor de geneesmiddelen die in toestemming geneesmiddelen staan. Hoe u toestemming vraagt staat ook in toestemming geneesmiddelen.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Soms krijgt u uw geneesmiddel van het ziekenhuis

  Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

 • Woont u in een Wlz-instelling? Dan regelt die vaak uw geneesmiddelen

  Als u ook behandeling krijgt van de Wlz-instelling, dan horen geneesmiddelen daarbij.

 • U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

  Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:


  • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
  • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
  • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
  • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
  • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
  • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
  • maximaal 1 maand in andere gevallen


  Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.