Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Generalistische basis-ggz

Als u een psychische stoornis heeft.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Bij psychische problemen is uw huisarts of bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt. Hij spreekt met u en beoordeelt met welke zorg u het beste van uw klachten af kunt komen. Als uw arts een psychische stoornis vermoedt, verwijst hij u door voor generalistische basis-ggz. Bijvoorbeeld bij een psychotherapeut of een gz-psycholoogook: gezondheidszorgpsycholoog.

Generalistische basis-ggz krijgt u in individuele gesprekken. Soms is een internetprogramma deel van de behandeling.

U krijgt altijd een regiebehandelaar. Die is voor u (en uw naasten) het eerste aanspreekpunt. De regiebehandelaar stelt een diagnose en maakt daarna samen met u een behandelplan. Hij kan andere behandelaren inzetten. Uw regiebehandelaar zorgt dan voor een goede samenwerking en afstemming. Hij beheert ook uw dossier.

Uw zorgverlener werkt volgens een kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is dat verplicht voor alle zorgverleners in de ggz. In dit kwaliteitsstatuutDit moet opgesteld zijn volgens het model kwaliteitsinstituut ggz, dat is opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet en hoe zij de zorg voor u organiseren. U vindt dit kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener.

De basisverzekering vergoedt generalistische basis-ggz als u 18 jaar of ouder bent, maar alleen als er een vermoeden is dat u een psychische stoornis heeft of als zo’n stoornis al is vastgesteld.

De basisverzekering vergoedt niet

 • behandeling van een aanpassingsstoornis. Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding
 • behandeling van burn-out of overspannenheid, of andere klachten die met uw werk te maken hebben
 • behandeling van relatieproblemen

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden generalistische basis-ggz voor alle leeftijden bij een aanpassingsstoornis en bij werk- of relatieproblemen, tot een maximumbedrag per kalenderjaar.

Hier kunt u terecht

Valt de zorg onder de basisverzekering? Dan kunt u terecht bij een ggz-instelling. Uw regiebehandelaar is één van de zorgverleners genoemd onder 1 tot en met 7. U kunt ook naar een zelfstandig gevestigde zorgverlener gaan. Dat kan een van de zorgverleners genoemd onder 1 tot en met 4 zijn.

 1. gz-psycholoog
 2. klinisch psycholoog
 3. psychotherapeut
 4. klinisch neuropsycholoog
 5. verpleegkundig specialist ggz
 6. bij dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater
 7. bij verslaving of gokproblematiek: verslavingsarts

Valt de zorg onder de aanvullende verzekering? Dan kunt u terecht bij een

 • gezondheidszorgpsycholoog
 • klinisch psycholoog
 • kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij NIP of SKJ
 • orthopedagoog-generalist, geregistreerd bij NVO of SKJ

Overgangsregeling 18-jarigen

Ggz voor jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Een kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist kan dan de regiebehandelaar zijn. Op de 18e verjaardag gaat de zorg over naar de basisverzekering. De kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist is daar geen regiebehandelaar. Maar soms is het goed als de behandeling doorloopt met dezelfde regiebehandelaar. Als u op uw 18e verjaardag onder behandeling bent van een kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist, vergoeden wij de voorzetting van die behandeling. Dat doen wij maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden of overgedragen naar een regiebehandelaar zoals die voor de basisverzekering geldt.

Dit wordt niet vergoed

 • behandeling van vliegangst
 • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
 • verblijf
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie over welke behandelingen wel of niet gezien worden als effectief leest u in het Dynamisch overzicht psychologische interventies ggz

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de zorgverlener gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of de bedrijfsarts. Als het gaat om een aanpassingsstoornis mag de verwijzing ook van een jeugdarts komen. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Als u onder behandeling bent in de gespecialiseerde ggz, dan kan uw regiebehandelaar u ook verwijzen naar de generalistische basis-ggz. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Een psychische stoornis volgens de DSM

  Ggz valt onder de basisverzekering, maar dan moet er wel sprake zijn van een psychische stoornis. Of de verwijzer moet een vermoeden hebben dat er zo’n stoornis bestaat. Alle psychische stoornissen zijn beschreven in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de generalistische basis-ggz die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

  U kunt de ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij de ZorgConsulent terecht.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.