Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Hulpmiddelen zijn middelen om het dagelijkse leven met een ziekte of een aandoening makkelijker te maken. Of die u helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er zijn hulpmiddelen die onder de basisverzekering vallen. Er zijn ook hulpmiddelen waarvoor u bijvoorbeeld naar de gemeente of het zorgkantoor moet. In de hulpmiddelenwijzer kunt u opzoeken waar u moet zijn. Heeft u toch nog vragen? Ons Service Center helpt u verder.

De basisverzekering vergoedt hulpmiddelen die te maken hebben met het herstellen van of leven met een ziekte of aandoening. Voorbeelden zijn protheses, verbandmiddelen, hoortoestellen en de insulinepen.

In het Reglement Hulpmiddelen leest u welke hulpmiddelen en verbandmiddelen de basisverzekering vergoedt, en wat de voorwaarden zijn.

Voor veel hulpmiddelen heeft u een verwijzing of toestemming nodig. Dit staat per hulpmiddel aangegeven in de tabel die u in het reglement vindt. In deze tabel staat ook of u een eigen bijdrage betaalt en wat de maximale vergoeding is.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdrage. De maximale vergoeding per kalenderjaar staat hieronder.

Sommige hulpmiddelen koopt u zelf, andere krijgt u in bruikleen. Dit staat ook in de tabel. Bruikleenhulpmiddelen mag u ook zelf aanschaffen, maar dan geldt het eigen risico.

Krijgt u het hulpmiddel vergoed? Dan worden de kosten van reparatie, correctie en vervanging bij normaal gebruik ook vergoed.

Voor sommige hulpmiddelen geldt een aparte vergoeding. Die vindt u bij:

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Voor veel hulpmiddelen moet u een voorschrift hebben

In het Reglement Hulpmiddelen staat voor welke hulpmiddelen u een voorschrift nodig heeft en wie de medische indicatie vaststelt.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

In het Reglement Hulpmiddelen staat voor welke hulpmiddelen toestemming nodig is en hoe u toestemming aanvraagt.

Sommige leveranciers mogen namens ons toestemming verlenen. Als u naar een van deze leveranciers gaat, beoordeelt deze uw aanvraag. Wilt u weten met welke leveranciers wij afspraken hebben gemaakt? Neem dan contact op met ons Service Center.

Kiest u voor een leverancier waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vraagt u de toestemming bij ons aan.

Goed om te weten

  • De algemene regels zijn altijd van toepassing

    De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

  • Hulpmiddelen worden klaar voor gebruik afgeleverd

    De hulpmiddelen worden inclusief batterijen of oplaadapparatuur geleverd. En u krijgt instructie in het gebruik ervan. Hierdoor kunt u het direct gebruiken en weet u hoe het werkt.

  • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke hulpmiddelen

    Hier zijn dat de in het Reglement Hulpmiddelen omschreven hulp- en verbandmiddelen. U heeft recht op de standaard uitvoering van het hulpmiddel. Of als dat niet doelmatig is, op een maatwerk-hulpmiddel.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.