Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Voetzorg bij diabetes

Ik heb diabetes. Welke voetzorg krijg ik vergoed?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom kunt u in dat geval een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt dan uw voeten en stelt een zorgprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen. 

Het zorgprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Hoe hoger het profiel, hoe meer zorg u nodig heeft om wondjes of zweren aan uw voeten (diabetische voetulcera) te voorkomen of te behandelen. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4.

De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u bij de voetcontrole zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de volgende voetzorg, om voetulcera te voorkomen of behandelen:

 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen voorkomt
 • regelmatig gericht voetonderzoek
 • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten
 • advies over de juiste schoenen

Wij vergoeden de jaarlijkse voetcontrole en de voetzorg hierboven als huisartsenzorg.

Hier kunt u terecht

 • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit aan een pedicureMet aantekening 'Diabetische voet' en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures. Of: een medisch pedicure ingeschreven in het KwaliteitsRegister Pedicures, het Register Paramedische Voetzorg of het Kwaliteitsregister van Kabiz. Hij blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de pedicure zitten dan in de nota van de podotherapeut

Heeft u zorgprofiel 1? Dan vergoedt de basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole. De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger hebben een vergoeding voor podotherapie. En de aanvullende verzekeringen Benfit en hoger voor de pedicure. Waar u recht op heeft, staat in die vergoedingen.

Dit wordt niet vergoed

 • voetzorg als u zorgprofiel 0 heeft
 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • De basisverzekering vergoedt alleen de gebruikelijke zorg

  Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.