Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Zittend ziekenvervoer

Mag ik met de taxi naar het ziekenhuis?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Soms is het om een medische reden niet mogelijk om zelf voor behandeling naar het ziekenhuis of een zorgverlener te reizen. Zo’n reden kan bijvoorbeeld zijn dat u aan een rolstoel bent gebonden, of slechtziend bent. Dit noemen we 'zittend ziekenvervoer'.

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer in de volgende 5 situaties:

 1. u krijgt nierdialyse
 2. u krijgt oncologische behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie)
 3. u kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen
 4. u heeft een beperkt gezichtsvermogen en kunt zich niet zonder begeleiding verplaatsen
 5. u bent jonger dan 18 jaar en u heeft intensieve kindzorgDat betekent: u heeft verpleging en verzorging nodig door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap. U heeft ook continu toezicht nodig, of er moet altijd verpleegkundige zorg dichtbij zijn

Het moet gaan om vervoer:

 • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt die de basisverzekering vergoedt (bij 1 en 2: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles)
 • naar een instelling waarin u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling naar een zorgverlener of een instelling als u daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese
 • als u jonger bent dan 18 jaar: naar een zorgverlener of instelling voor geestelijke gezondheidszorg volgens de Jeugdwet

De basisverzekering vergoedt ook het vervoer terug naar uw huis. Of, als u (nog) niet zelfstandig thuis kunt zijn, naar de plek waar u verzorgd kunt worden.

Wij vergoeden het zittend ziekenvervoer over een reisafstand van maximaal 200 kilometer enkele reis. Als u van ons toestemming heeft gekregen voor een behandeling die verder weg is dan 200 kilometer, dan vergoeden wij over de langere afstand. 

Ook vergoedt de basisverzekering het vervoer van een begeleider bij een kind jonger dan 16 jaar. En boven die leeftijd, als begeleiding noodzakelijk is. Zijn er 2 begeleiders nodig? Dan vergoeden wij dat alleen als u daarvoor vooraf toestemming van ons heeft gekregen.

De vergoeding van de basisverzekering is:

 • auto: € 0,30 per kilometer
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van de 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig

Is situatie 1 tot en met 5 niet op u van toepassing, maar heeft u door een ziekte of aandoening voor een lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan is soms vergoeding mogelijk op grond van de zogenaamde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak u moet reizen en van de reisafstand. Denkt u dat dit voor u geldt of wilt u dat wij het voor u uitrekenen? Neem dan contact met ons op. 

Bent u donor en staat u een orgaan of weefsel af aan iemand anders? Dan geldt een aparte regeling voor de vergoeding van vervoer bij orgaantransplantatie.

Bent u opgenomen in een ggz-instelling en maakt dagbesteding onderdeel uit van de behandeling? Dan valt het vervoer naar de dagbesteding onder die vergoeding.

Voor de vergoeding van ziekenvervoer door de basisverzekering geldt een eigen bijdrage van € 103 per kalenderjaar. De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden deze eigen bijdrage. 

Vergoedt de basisverzekering uw vervoer niet? De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden zittend ziekenvervoer binnen Nederland naar een medische behandeling en terug, als u:

 • om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, én
 • de basisverzekering de behandeling vergoedt

De aanvullende verzekeringen Superfit en Zorgplan vergoeden bovendien het vervoer bij een ziekenhuisopname en bij uw ontslag uit een Nederlands ziekenhuis.

De vergoeding van de aanvullende verzekeringen is:

 • auto: € 0,27 per kilometer
 • taxivervoer: volledig

Taxivervoer

Kiest u voor reizen per taxi? Maak het uzelf makkelijk en kies voor de service van Transvision. Transvision regelt het taxivervoer voor u en declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Uw arts moet vooraf deel 1 van het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer invullen. Wij kunnen de ingevulde verklaring bij u opvragen. Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30 (€ 0,15 per minuut).

Dit wordt niet vergoed

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als u zelf niet meereist, bijvoorbeeld als u bent opgenomen en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als u voor dagbesteding naar een Wlz-instelling gaat

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Hoe dat werkt staat bij toestemming voor zittend ziekenvervoer. U kunt hierbij ook toestemming vragen voor vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer, vervoer met een ander vervoermiddel of met een (extra) begeleider.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • We gaan voor autovervoer uit van de optimale route

  Het aantal kilometers berekenen wij met de routeplanner Routenet. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.

 • Declareer met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer

  Wilt u ziekenvervoerskosten declareren? Met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer declareert u eenvoudig uw kosten. Op het formulier staat welke stukken u moet meesturen.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.